China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

นายกรัฐมนตรีจีนตอบคำถามในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนและปัญหาการคอร์รัปชั่นในการประชุมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่า(ภ) 2007/03/16
• ผู้แทนชนชาติจีนั่วของจีนแสดงผลงานของนักเรียนในที่ประชุมสองภา(ภ) 2008/03/12
• จีนประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ 2007/03/19
• หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้าตีพิมพ์บทนำแสดงความยินดีที่การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 10 ครั้งที่ 5 ของจีนปิดประชุม 2007/03/17
• การประชุมสองสภาของจีนลงมติผ่านกฏหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์(ภ) 2007/03/16
อ่านต่อ>>
 • ญัตติของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองทั่วประเทศชุดที่ 10 ครั้งที่ 5ถูกนำไปพิจารณา 4448 ราย
 •  2007/03/22
 • การประชุมชุดที่ 10 ครั้งที่ 5 ของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนปิดประชุม(ภ)
 •  2007/03/15
  อ่านต่อ>>
   
 • จีนก้าวไปสู่ความเที่ยงธรรมและเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น
 •  2007/03/16
  อ่านต่อ>>
  • ต้องให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าโรงเรียน 2007/03/21
  อ่านต่อ>>

  ผู้แทนชนชาติจีนั่วของจีนแสดงผลงานของนักเรียนในที่ประชุมสองภา(ภ)

  นายกรัฐมนตรีจีนตอบคำถามในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนและปัญหาการคอร์รัปชั่นในการประชุมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่า(ภ)

  การเปิดประชุม "สองสภา"นั้น ได้มีโอกาสอภิปรายเรื่องการเมืองด้วยกัน มีประโยชน์ต่อการประสานงาน(ภ)

  การประชุมสองสภาของจีนลงมติผ่านกฏหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์(ภ)

  ปิดประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน(ภ)
  อ่านต่อ>>
 • ญัตติของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองทั่วประเทศชุดที่ 10 ครั้งที่ 5ถูกนำไปพิจารณา 4448 ราย
 •  2007/03/22
 • จีนประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์
 •  2007/03/19
 • สื่อมวลชนฮ่องกงและมาเก๊ากล่าวชมการประชุมสองสภา
 •  2007/03/17
 • หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้าตีพิมพ์บทนำแสดงความยินดีที่การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 10 ครั้งที่ 5 ของจีนปิดประชุม
 •  2007/03/17
 • นายกรัฐมนตรีจีนตอบคำถามในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนและปัญหาการคอร์รัปชั่นในการประชุมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่า(ภ)
 •  2007/03/16
  อ่านต่อ>>