China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2007-02-27 18:25:42    
ผู้อพยพจากเขตเขื่อนซันเสียของจีนจะมีจำนวนสูงขึ้นถึง 1.35 ล้านคน

Xinhua

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ผู้อพยพจากเขตเขื่อนซันเสียของจีนจะมีจำนวนสูงขึ้นถึงประมาณ 1.35 ล้านคน มากกว่าโครงการเดิม 2.2 แสนคน

นายจังเป่าซิน ผู้รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการก่อสร้างเขื่อนซันเสียของคณะรัฐมนตรีจีนกล่าวในที่ประชุมการงานที่เกี่ยวข้องที่จัดขึ้นในเมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ยว่า ถึงปลายปี 2006 ผู้อพยพจากเขตเขื่อนซันเสียที่ได้รับการจัดการอย่างเรียบร้อยมีจำนวน 1.2 ล้านคน เมืองต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นใหม่มีความเรียบร้อย ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอยู่ในสภาพปกติ

cici