China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

กิจกรรมการทำข่าวร่วมในหัวข้อการเดินทางเพื่อความร่วมมือจีน–อาเซียนสิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จ(ภ)
• กิจกรรมการทำข่าวร่วมในหัวข้อการเดินทางเพื่อความร่วมมือจีน–อาเซียนสิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จ 2007/06/10
• เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์กล่าวว่า อนาคตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์กว้างไพศาล(ภ) 2007/06/08
• เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า งานมหกรรมจีน–อาเซียนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายใกล้ชิดยิ่งขึ้น(ภ) 2007/06/06
• เอกอัคราชทูตจีนประจำบรูไนกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับบรูไนเป็นแบบฉบับที่ประเทศใหญ่กับประเทศเล็กปฎิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค(ภ) 2007/06/05
อ่านต่อ>>

ขอนแก่น

กรุงเทพฯ

ชุมพร

ภูเก็ต

สงขลา/หาดใหญ่
v งานทำข่าวหัวข้อ"การเดินทางเพื่อความร่วมมือจีน-อาเซี่ยน"สิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จ 2007/06/11
v บทสัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ยอดมณี รัฐมนตรีีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย 2007/05/17
v การเดินทางแห่งความร่วมมือจีน-อาเซี่ยนเสร็จสิ้นการทำข่าวในเวียดนาม 2007/05/04
v นายหูเฉียนเหวินกล่าวว่า การพัฒนาของเศรษฐกิจเวียดนามเป็นการสร้างโอกาสการลงทุนแก่วิสาหกิจจีนมากขึ้น 2007/04/27
อ่านต่อ>>
• นายกรัฐมนตรีลาวว่าจะเรียนรู้ประสบการณ์ของจีน ยืนหยัดการปฏิรูปและเปิดประเทศออกสู่ภายนอก 2007/08/24
• มิตรภาพระหว่างจีนกับไทยมีที่มายาวนานและไปได้กว้างไกล 2007/06/29
อ่านต่อ>>

กิจกรรมการทำข่าวร่วมในหัวข้อการเดินทางเพื่อความร่วมมือจีน–อาเซียนสิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จ(ภ)

เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์กล่าวว่า อนาคตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์กว้างไพศาล(ภ)

เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า งานมหกรรมจีน–อาเซียนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายใกล้ชิดยิ่งขึ้น(ภ)

เอกอัคราชทูตจีนประจำบรูไนกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับบรูไนเป็นแบบฉบับที่ประเทศใหญ่กับประเทศเล็กปฎิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค(ภ)
อ่านต่อ>>
• กิจกรรมการทำข่าวร่วมในหัวข้อการเดินทางเพื่อความร่วมมือจีน–อาเซียนสิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จ 2007/06/10
• เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์กล่าวว่า อนาคตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์กว้างไพศาล(ภ) 2007/06/08
• เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบรูไนกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ 2007/06/06
• เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า งานมหกรรมจีน–อาเซียนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายใกล้ชิดยิ่งขึ้น(ภ) 2007/06/06
• เอกอัคราชทูตจีนประจำบรูไนกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับบรูไนเป็นแบบฉบับที่ประเทศใหญ่กับประเทศเล็กปฎิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค(ภ) 2007/06/05
• รองประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่า จะเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับจีน 2007/06/04
• เอกอัครราชทูตจีนประจำสิงคโปร์กล่าวว่าจีนและสิงคโปร์จะกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น(ภ) 2007/05/28
อ่านต่อ>>
  • 1.เล่าสู่กันฟัง
  • 2.ใจง่าย
  • 3.ผิดไปแล้ว

  • ลิงก์รายการ"จีนกับอาเซี่ยน"