China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2007-06-14 14:00:26    
มองการก่อสร้างนครฉงชิ่งในทุกๆด้าน
รายการพิเศษเฉลิมฉลองการจัดตั้งฉงชิ่งเป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางครบรอบ 10 ปี เรื่อง "นครฉงชิ่งในทุกวันนี้"(4)

cri

นครฉงชิ่ง เมืองภูเขาแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในนครนี้ ท่านสามารถชมโฉมหน้าตัวเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสูง และสามารถชมเขตสวนที่มีดอกไม้แดงและต้นไม้เขียว วันนี้ เราจะเชิญท่านไปนครฉงชิ่ง ซึ่งไปชมว่านครนี้เติบโตอย่างไร สวยขึ้นอย่างไร

เขตหยูว์จงเป็นเขตที่มีลักษณะเก่าแก่ของนครฉงชิ่ง เขตนี้ภูมิประเทศสูงต่ำไม่เท่ากัน ยากที่จะมีที่ราบ แต่ไหนแต่ไรมา ชาวฉงชิ่งก็สร้างอาคารตามภูเขา กระจัดกระจายลดหลั่นตามความสูงต่ำของภูเขา จนก่อรูปขึ้นเป็น "เมืองภูเขา"ที่มีชื่อเสียง

เขตการค้า "ศิลาจารึกปลดแอก"ที่อยู่ใจกลางเมืองเป็นแหล่งเจริญที่สุด แถวนี้เคยเป็นที่ราบที่หายากในเขตหยูว์จง ร้อยปีที่ผ่านมานี้ ร้านค้าต่างๆของนครฉงชิ่งค่อยๆรวมตัวที่นี่ จนถึงช่วงทศวรรษ 1950 วิสาหกิจด้านพาณิชย์ที่สังกัดกับเทศบาลนั้น มี 70%มารวมตัวอยู่ที่นี่ เช่น ห้างสรรพสินค้าฉงชิ่งก็ตั้งอยู่ที่นี่ เมื่อปี 1997 ในฐานะเป็นโครงการสำคัญรายหนึ่งของนครฉงชิ่ง แถว "ศิลาจารึกปลดแอก"เริ่มห้ามรถผ่าน และปรับเปลี่ยนเป็นถนนคนเดิน ถนนสายนี้มีความเจริญรุ่งเรือง ได้สมญานามว่าเป็น "ถนนสายแรกในภาคตะวันตกของจีน" เดินอยู่ในถนนสายนี้ เช่นเดียวกับไปถึงเขตจงหวนในฮ่องกงหรือเขตแมนฮัตตันในนครนิวยอร์ค

พร้อมกับการเร่งกระบวนการพัฒนาเมือง แต่ละปี จะมีประชากรประมาณ 4 แสนคนอพยพไปอยู่ในเมือง ทำให้เกิดต้องการบ้านพักอาศัย หลายปีมานี้ อุตสาหกรรมเคหะที่ดินของนครฉงชิ่งเจริญมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทุกปีจะสร้างพื้นที่บ้านพักให้แล้วเสร็จมากถึง 40-50 ล้านตารางเมตร เขตต้าตู้โข่วทางตะวันตกเฉียงใต้นครฉงชิ่งเป็นเขตใหม่ที่มีการลงทุนด้านเคหะที่ดินมาก ในอดีต เขตต้าตู้โข่วเป็นเพียงชุมชนในสังกัดกลุ่มบริษัทเหล็กกล้าฉงชิ่งซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของนครฉงชิ่งเท่านั้น แต่ด้วยการพัฒนาหลายปี เขตนี้กลายมาเป็นเขตใหม่ริมเขาริมน้ำที่ไม่ค่อยมีในนครฉงชิ่ง ส่วนบริษัทเหล็กกล้าก็เริ่มย้ายที่เพื่ออนุรักษ์ภาวะแวดล้อม

ท่ามกลางสายฝนตกเบาๆ ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นายเจิง ฉิ้งเจิง ผู้สูงวัยที่ออกกำลังกายตอนเช้าที่สวนสาธารณะซวงซันในเขตต้าตู้โข่ว เขาเคยทำงานที่บริษัทเหล็กกล้าฉงชิ่งกว่า 30 ปี และเพิ่งเกษียณเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เขากล่าวว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยและรอคอยวิสาหกิจแห่งนี้ซึ่งเป็นวิสาหกิจที่เคยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมหนักฉงชิ่งย้ายออกจากเขตนี้ เขากล่าวว่า

"ทุกคนหวังว่าจะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นหลังบริษัทเหล็กกล้าย้ายที่ บริษัทแห่งนี้ก่อมลภาวะประมาณครึ่งหนึ่งของมลภาวะนครฉงชิ่ง โดยเฉพาะเขตต้าตู้โข่ว สิ่งแวดล้อมไม่ดีก็เพราะบริษัทเหล็กกล้าฉงชิ่ง มีฝุ่นและก๊าซเยอะ กล่าวได้ว่า ในอนาคต เขตที่มีสิ่งแวดล้อมค่อนข้างดีคือเขตต้าตู้โข่ว เนื่องจากว่าเขตอื่นไม่มีสวนสาธารณะใหญ่เช่นนี้ เมืองอื่นก็ไม่มี ส่วนเขตนี้ยังมีที่ว่างอีกมาก"

1 2