China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2007-06-18 18:38:00    
ฉงชิ้งเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองเป็นเมืองขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ครบรอบ 10 ปี(ภ)

Xinhua

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ฉงชิ่ง ได้จัดการประชุมเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งเป็นเมืองที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง นายหุย เหลียงยู่ว์ รองนายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวและหวังว่านครฉงชิ่งจะเร่งการสร้างเมืองให้เป็นเมืองสำคัญที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ศูนย์เศรษฐกิจในตอนต้นแม่น้ำแยงซีรวมทั้งให้เมืองและชนบทพัฒนาไปด้วยกันในภาคตะวันตก

นครฉงชิ่งตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และได้ก่อตั้งเป็นเมืองขึ้นตรงต่อรัฐบาลส่วนกลางเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนปี 1997 นครฉงชิ่งมีพื้นที่กว่า 8 หมื่นตารางกิโลเมตร ประชากรกว่า 32 ล้านคน เป็นเมืองขึ้นตรงต่อรัฐบาลส่วนกลางที่ใหญ่ที่สุดของจีน