China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2008-04-14 15:28:14    
ชนชาติไตในสิบสองปันนา(ภ)

cri

    

เพลงที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้ชื่อเพลงณ.แดนอันสวยงาม เนื้อร้องมีความว่า มีสถานที่สวยงามแห่งหนึ่ง ประชาชนชาวไตใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น มีหมู่บ้านตั้งเรียงรายแน่นขนัด ธารน้ำใสลายลดเลี้ยวคดเคี้ยว เสียงเพลงอันไพเราะนี้ได้พรรณาให้เห็นสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของชนชาติไตในมณฑลยูนนาน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ชนชาติไตเป็นหนึ่งใน25ชนชาติส่วนน้อยในมณฑลยูนนาน มีประชากรกว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนคน ส่วนใหญ่อาศัยกันอยู่ในจังหวัดชนชาติไตสิบสองปันนาและจังหวัดปกครองตนเองชนชาติไตและชนชาติจิ่งปอเต๋อหง ชนชาติไตนิยมปลูกบ้านใกล้แม่น้ำลำคลอง จึงได้รับการขนานว่า ชนชาติแห่งน้ำ ในรายการของวันนี้ เราขอนำเรื่องชนชาติไตสิบสองปันนามาเล่าสู่ท่านฟังค่ะ

ชนชาติไตเป็นชนชาติหนึ่งเฉพาะที่มีอยู่ในมณฑลยูนนาน มีประวัติมานานหลายปีแล้ว คำว่าไตมีความหมายว่า ผู้รักในอิสระเสรีและสันติภาพ ชาวไตมีภาษาและอักษรของชนชาติตน ตัวหนังสือไตคล้ายตัวหนังสือของลาวและของพม่า การออกเสียงนั้นมีที่คล้ายคลึงกับภาษาไทย ชาวไทยสามารถพูดคุยกับชาวไตได้เข้าใจ50-60% ชาวไตชื่ออวี้จิ่งบอกเราว่า

"ชาวไตมีชื่อไม่มีนามสกุล เด็กผู้หญิงจะมีคำว่าอวี้นำหน้าชื่อ สมัยก่อน ผู้็ชายจะมีคำว่าเจ้านำหน้าชื่อ ส่วนผู้หญิงจะมีคำว่านาง ผู้็ชายที่ยังไม่ได้แต่งงานเรียกว่าผู้บ่าว ผู้หญิงเรียกว่าผู้สาว ถ้าแต่งงานแล้วก็จะเรียกพ่อหรือแม่"

ชาวไตส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายหินยาน สิบสองปันนามีวัดใหญ่น้อยกว่า700วัด เด็กผู้ชายชาวไตอายุ7-8ขวบก็จะบวชใช้ชีวิตอยู่ที่วัด เรียนหนังสือและสวดมลตร์กับพระสงฆ์ในวัด หลังจากโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว จะครองจีวรเป็นพระต่อที่วัดก็ได้ หรือสึกกลับเป็นฆราวาสก็ได้ และยังจะแต่งงานมีครอบครัวได้ด้วย นางสาวอวี้จิ่งกล่าวว่า

"เด็กผู้ชายไตจะบวชเป็นพระที่วัดก็เพราะว่า เมื่อบวชเป็นพระ ก็จะมีโอกาสเรียนหนังสือไต หนังสือไตนั้นสอนเฉพาะแต่เด็กชาย ไม่สอนเด็กหญิง เด็กผู้หญิงชาวไตพูดภาษาไตได้ แต่เขียนไม่ได้ แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ ก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่"

พระสงฆ์ในวัดนอกจากสอนหนังสือแล้ว ยังจะเผยแพร่พระธรรมและศีลธรรมทางพุทธศาสนา สอนผู้คนให้ประพฤติให้เป็นคนดี เพราเหตุนี้ ชาวไตจึงถือการลักขโมย ไม่พูดปกไม่ปล้นชิง ไม่ต่อยตีกัน ไม่ดุด่า ไม่ทะเลาะกัน อยู่ด้วยกันอย่างปรองดอง มีความเคารพผู้ใหญ่ รักผู้น้อย มีไมตรีจิตต่อแขก อำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์และโอบอ้อมอารีเป็นต้น เป็นมาตรฐานด้านศีลธรรม ทุกคนขยันทำงาน อนุรักษ์ธรรมชาติและคุ้มครองสิ่งมีชีวิต จนถึงทุกวันนี้ ประชาชนชาวไตยังคงรักษาลักษณะพิเศษที่บริสุทธิ์เรียบง่าย และมีจิตใจเมตตาปรานีไว้

1 2