China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2008-07-04 19:57:56    
คุณภาพน้ำในเขตอ่างเก็บน้ำช่องแคบซานเสียกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีความมั่นคง

Xinhua

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า นับตั้งแต่โครงการชลประทานช่องแคบซานเสียแม่น้ำแยงซีเกียงมีการกักเก็บน้ำเมื่อปี ๒๐๐๓ เป็นต้นมา ได้มีการเสริมการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมของน้ำและการฟื้นฟูระบบนิเวศ ผลการตรวจวัดที่ดำเนินมาเป็นเวลาช้านานของหน่วยงานอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมปรากฎว่า ปีหลัง ๆ นี้ คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักช่วงอ่างเก็บน้ำช่องแคบซานเสียเข้าขั้นมาตรฐานที่กำหนดไว้แล้ว คุณภาพน้ำในเขตอ่างเก็บน้ำช่องแคบซานเสียกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีความมั่นคง

ผู้รับผิดชอบของกรมอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมเมืองฉงชิ่งกล่าวว่า ปีหลัง ๆ นี้ เมืองฉงชิ่ง ซึ่งอยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำได้ปรับปรุงโครงการอุตสาหกรรมที่ก่อมลภาวะรวม ๖๕ โครงการ สร้างโรงงานกำจัดน้ำเสียในเมือง ๒๘ แห่ง และสถานที่กำจัดขยะ ในเมือง ๑๖ แห่ง อำเภอและเมืองที่อยู่ในเขตอ่างเก็บน้ำได้กำจัดน้ำเสียและขยะแบบไร้มลภิษถึง 83% และ92%ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าระดับเฉลี่ยของจีน

(cai)