China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2008-10-13 16:20:30    
จีนผลักดันการปฏิรูปชนบทรอบใหม่

cri

จากวันที่ 9 ถึง 12 ตุลาคมศกนี้ การประชุมเต็มคณะ ครั้งที่ 3 ของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 17 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิรูปชนบท เป็นประเด็นของการประชุมครั้งนี้ ตามการคาดหมาย ของวงการต่างๆ การประชุมครั้งนี้จะเสนอเป้าหมายขั้นพื้นฐานในการปฏิรูป เเละพัฒนาชนบทปี 2020 มีเนื้อหารวมถึงการพัฒนาำกลไกพัฒนา เศรษฐกิจของเมืองเเละชนบทให้เป็นเเบบเีดียวกัน ประกันความปลอดภัย ของธัญญาหารเเละการสนองผลิตผลการเกษตรของประเทศ เพิ่มรายได้สุทธิของเกษตรกรอีกหนึ่งเท่าตัวเป็นต้น

เมื่อ 30 ปีก่อน การปฏิรูปของจีนเริ่มขึ้นในเขตชนบท ปีหลังๆที่ผ่านมานี้ เมื่อเทียบการพัฒนาเมืองกับชนบทเเล้ว การพัฒนาชนบทค่อนข้างล่าช้า เพื่อเร่งรัดการพัฒนาชนบท ที่ประชุมดังกล่าวได้กำหนดการสร้างสรรค์ระบบบริหาร พัฒนาการเกษตรให้ทันสมัยเเละ เร่งพัฒนาภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

ในด้านการสร้างระบบบริหารเเบบประชาธิปไตยในชนบท ที่ประชุมเสนอ ให้ปรับปรุงระบบการประกอบกิจการขึ้นพื้นฐาน กลไกบริหารที่ดิน ระบบปกป้องสนับสนุน การเกษตรเเละระบบบริหารเเบบประชาธิปไตยให้ดีขึ้น ทั้งจะสร้างระบบการเงินที่ทันสมัยในชนบท

นายสวี เสี่ยวชิง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาชนบทเเห่งศูนย์วิจัย ชนบทของคณะรัฐมนตรีจีนเเสดงว่า องค์ประกอบด้าน เศรษฐกิจของเมืองเเละชนบทของจีนเเสดงว่า เศรษฐกิจในเมือง ต่างๆมีอุตสาหกรรมใหญ่เป็นหลัก เเต่เศรษฐกิจชนบทจะ มีอุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นหลัก ทั้งนี้เ็ป็นข้อจำกัดในการพัฒนา ของชนบทตลอดจนทั่วประเทศ การพัฒนาให้เศรษฐกิจชนบทเป็นเเบบเมือง จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจประชาชาติเเละการพัฒนาสังคม เขาระบุว่า

"ประเทศเราเป็นประเทศไม่สมบูรณ์ทั้งด้านอุตสาหกรรม การเป็นเเบบเมือง เเละเเบบทันสมัย ส่วนการเกษตรจะเป็นพื้นฐานสำคัญ ประชากรส่วนมากอยู่ในชนบท เเละเศรษฐกิจของเรายังเเบ่งเป็นสองระบบอยู่ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ การประชุมครั้งนี้ได้ มีข้อตกลงในการผลักดันการปฏิรูปชนบท กำลังเข้าจังหวะที่ดี"

การประชุมครั้งที่สามของคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 17 เสนอว่า ถึงปี 2020 รายได้สุทธิถัว เฉลี่ยของชาวชนบทจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวจากปี 2008 การบริโภคมีการ เติบโตอย่างสูง ขจัดความยากจนที่สุดในขั้นพื้นฐาน นางหลี่ จิ้ง นักวิจัยจาก สถาบันวิจัยหญิง การพัฒนาของชนบทของสภาสังคมวิทยาศาสตร์จีนเห็นว่า การใช้มาตรการปฏิรูป เช่นอนุญาติให้ชาวชนบทมีสิทธิรับเหมา ที่ดินในรูปเเบบต่างๆเป็นต้น เป้่าหมายที่จะเพิ่มรายได้สุทธิของ ชาวชนบทหนึ่งเท่าตัวในปี 2020 สามารถบรรลุได้ เธอกล่าวว่า

"ตลาดที่ดินใช้มาตรการพื้นที่เทากันราคาเท่ากันกับเมือง ให้ที่ดินของ ชาวชนบทมีราคาเท่ากันกับชาวเมือง เพื่อเพิ่มรายได้เชิงทรัพย์สิน ของเกษตรกร อีกด้านหนึ่งต้องเพิ่มเงินเดือนของเเรงงานชนบท ให้เเรงงานชนบทมีฐานะเท่าเทียมกับเเรงงานในเมือง อีกประการหนึ่งคือต้องยกระดับราคาผลิตผลการเกษตร เเละราคาจัดซื้อผลิตผลฯให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้เเก่ชาวชนบท ถึงปี 2020 รายได้ของชาวชนบทจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าเป็นเป้าหมายที่ บรรลุเป็นจริงได้"