China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2008-10-28 12:02:36    
เริ่มคัดเลือก"ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดในจีนในช่วง 30 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศ"(ภ)

Xinhua

    

เป้ย อี้หมิง                           หยาง เจิ้นหนิง

สํานักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการคัดเลือก"ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดในจีนในช่วง 30 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศ" ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 29 คนที่มีชื่อเสียงต่างสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก เป้ย อี้หมิง(Ieoh Ming Pei) หยาง เจิ้นหนิง(Chen-Ning Franklin Yang) หลี่ เจิ้นต้าว(Tsung-Dao Lee) และรอเบอร์ท มูนเดล์(Robert A.Mundell) เป็นต้น

     

                 หลี่ เจิ้นต้าว                       รอเบอร์ท มูนเดล์

แหล่งข่าวแจ้งว่า ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 29 คนนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับ"รางวัลมิตรภาพ"ของรัฐบาลจีน และผู้ได้รับรางวัลความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศของจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมา

การคัดเลือกครั้งนี้จะเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีอิทธิพลมากที่สุดในจีน 15 คน ผลการคัดเลือกจะประกาศที่เมืองเซินเจิ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้

(dai/zheng)