China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-01-12 13:51:22    
โครงการชลประทานช่องแคบซานเสียจะสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ (ภ)

สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

เว็บไซตสำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานข่าวจาก CCTV วันที่ 12 มกราคมนี้ว่า โครงการชลประทานช่องแคบซานเสียจะสร้างแล้วเสร็จและผ่านการตรวจสอบในปีนี้ที่กำหนดไว้ โดยใช้ระยะการก่อสร้าง 17 ปี

การตรวจสอบรวมถึง 8 ประการ ได้แก่ วิศวกรรมชลประทาน สิ่งก่อสร้างเพื่อรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิง การรักษาดินน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอพยพประชาชนในบริเวณอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ งบประมาณของโครงการ จนถึงปลายปี 2008 โครงการชลประทานช่องแคบซานเสียได้ลงทุนรวม 148,365 ล้านหยวน

Qi/Lr