China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-03-12 16:40:33    
ข้อเสนอของผู้แทนฯ กับความคิดหวังของประชาชน

cri

ทุกๆ ปี บรรดาผู้แทนจากสองสภา มักจะมีข้อเสนอบางประการที่เกินกว่าความคาดคิดของผู้คน แต่ปีนี้ ยิ่งมีของเสนอบางส่วนที่ฟังแล้วตะลึง

มีผู้แทนฯ เสนอว่า จีนต้องเริ่มใช้ธนบัตรใบละ ๑๐๐๐ หยวน ใครๆ ก็รู้ว่า ประเทศจีนตอนนี้มีธนบัตรที่มีราคาสูงสุดใบละ ๑๐๐ หยวนเท่านั้น ข้อเสนอดังกล่าวทำให้ประชาชนจำนวนมากตกใจ ซึ่งคนจีนมักจะมีคำเปรียบเทียบว่า ฟังแล้วแว่นตาตก ไม่ทราบว่าคนไทยจะนึกออกมั้ยคะ

มีสมาชิกฯ เสนอว่า หนังสือจีนตัวเต็มมีความสวยงามมากกว่าหนังสือตัวย่อ ฉะนั้น อยากให้ฟื้นฟูการใช้ตัวเต็ม และกล่าวว่า ทั้งนี้เป็นการรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ด้วย ข้อเสนอดังกล่าวก็ถูกผู้คนคัดค้านเช่นกัน เพราะว่าตัวเต็มเขียนยากอ่านยาก ถ้าใครสนใจ ไปเรียนเองดีกว่า ถ้าให้ทุกคนต้องเขียนตัวหนังสือจีนเป็นตัวเต็ม คงไม่มีใครยอมรับ เพราะว่าปัจจุบัน คนส่วนใหญ่อ่านตัวเต็มไม่ออกแล้วด้วย

ปัจจุบัน คนจีนมีคำว่า "เหลยเหริน" "เหลย"แปลว่า ฟ้าร้อง "เหริน"คือ คน ฟ้าร้องจากคำนามกลายเป็นคำกริยาแล้ว ถ้ามีใครทำอะไรให้คนอื่นตกใจ จะบอกว่า "เหลยเหริน" คำนี้ ไม่ได้ดูถูก แต่ ก็ไม่ได้ยกย่อง เราหวังว่าการเมืองของเรา มีความบริสุทธ์ มีประชาธิปไตย ฉะนั้น เรายอมรับว่ามีผู้แทนฯ เสนอข้อเสนอบางประการที่ "เหลยเหริน" แต่เรายังคงหวังว่า ในที่ประชุมสำคัญๆ แบบนี้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศดีกว่า

(ผิงผิง)