China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-03-13 12:58:58    
นโยบายการคลังเป็นวิธีการรับมือกับวิกฤตการเงินโลกที่ได้ประสิทธิผลมากที่สุด (P)

cri

สถานีวิทยุซีอาร์ไอรายงานว่า วันที่ 13 มีนาคม นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่าของจีนกล่าวว่า นโยบายการคลังเป็นวิธีการรับมือกับวิกฤตการเงินโลกโดยตรงที่มีพลังศักยภาพมากที่สุดและเห็นผลเร็วที่สุดในปัจจุบัน การเพิ่มงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจยิ่งเร็วยิ่งดี

นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเป่ากล่าวเช่นนี้ขณะตอบคำถามผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศหลังปิดประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน เขากล่าวว่า การจัดจรรงบประมาณต้องใช้แก้ปัญหาที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด รัฐบาลจะควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวดและเปิดเผยต่อประชาชน

kt