China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-03-13 18:49:06    
นายเวิน เจียเป่าเน้นว่า จีนมีความมั่นใจรับมือกับวิกฤตการเงินโลก

cri

วันที่ 13 มีนาคมนี้ มีพิธีปิดการประชุมประจําปีของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งเป็นองค์กรอํานาจสูงสุดของจีนที่กรุงปักกิ่ง ที่ประชุมได้รับรองรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการดําเนินงานรัฐบาลเพื่อรับมือกับวิกฤตการเงินโลก ในการแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศภายหลังปิดประชุม นายเวิน เจียเป่าตอบคําถามของผู้สื่อข่าว เช่น จีนจะรับมือกับวิกฤตการเงินอย่างไรเป็นต้น

"อย่าไปพูดว่าทิวทัศน์ในฤดูใบไม้ผลิของปีนี้จะหมดสิ้นไป ทิวทัศน์ในฤดูใบไม้ผลิปีหน้าจะสวยงามมากกว่าปีนี้ ผมหวังว่าจีนกับโลกจะเปลี่ยนไปในทางที่ดียิ่งขึ้นในปีหน้า"

เริ่มการแถลงข่าว นายเวิน เจียเป่าก็ได้กล่าวถึงประเด็นที่ว่าจะรับมือกับวิกฤตการเงินโลกโดยตรง เขาได้ยกบทกลอนสมัยโบราณของจีนบทหนึ่ง เพื่อสะท้อนความมั่นใจของจีนที่จะสามารถแก้ไขวิกฤตการเงินและสร้างความหวังแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก กว่า 2 ชั่วโมงในคําถาม 23 ข้อที่บรรดาผู้สื่อข่าวได้ถามถึงนั้นมี 70% เกี่ยวพันถึงมาตรการทางการทูต และนโยบายภายในประเทศที่จีนจะใช้เพื่อรับมือกับวิกฤตการเงิน สําหรับโครงการลงทุนวงเงิน 4 ล้านล้านหยวนที่จีนเสนอไว้ นายเวิน เจียเป่าชี้แจงอย่างละเอียดว่า

"โครงการเบ็ดเสร็จที่เราได้เสนอประกอบด้วยเนื้อหา 4 ประการ คือ หนึ่ง รัฐบาลจัดสรรงบประมาณจํานวนมาก สอง ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นการใหญ่และให้มีการพัฒนา สาม ให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ สี่ เพิ่มระดับการประกันสังคมให้สูงขึ้น โดยในจํานวนนั้น รัฐบาลจัดสรรงบประมาณจํานวนมากเป็นมาตรการที่ตรงเป้าหมายที่สุด ทรงพลังที่สุด และได้รับประสิทธิผลมากที่สุด"

เมื่อเผชิญกับวิกฤตการเงินโลก รัฐบาลจีนยังได้กําหนดเป้าหมายที่ว่ามวลรวมการผลิตภายในประเทศในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจอย่างกว้างขวาง นายเวิน เจียเป่าให้คําตอบอย่างตรงไปตรงมาขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า แม้ว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ยาก แต่เมื่อพยายามก็ย่อมมีความเป็นไปได้

ประเทศจีนมีเงินตราต่างประเทศสํารอง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ กลายเป็นประเทศเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ นายเวิน เจียเป่าเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐฯ ประกันความปลอดภัยของทรัพย์สินจีน

1 2