China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-03-13 20:05:14    
บุคคลในวงการต่างๆ ของฮ่องกงประเมินค่าอย่างสูงต่อกาประชุมสองสภา

cri

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ ๑๓ มีนาคมนี้ บุคคลในวงการต่างๆ ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงพากันกล่าวว่า ประชุมสองสภา ที่เพิ่งสิ้นสุดลงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศชาติอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลกลางที่จะประกันการมีงานทำ และกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ ความเอาใจใส่และการสนับสนุนของรัฐที่มีต่อฮ่องกงทำให้ชาวฮ่องกงมีความมั่นใจมากขึ้นในการต่อต้านวิกฤตการเงินโลก

นายเซี่ยไจ้เถา อุปนายกสมาคมการค้ารองเท้าฮ่องกงแสดงความเห็นว่า การประชุมสองสภาให้ความสำคัญและสนับสนุนฮ่องกงและมาเก๊า ทั้งนี้ทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของฮ่องกงที่เผชิญวิกฤตการเงิน นโยบายสนับสนุนฮ่องกงต่างๆในรายงานผลการดำนเนินงานของรัฐบาลเป็นเสมือนส่งถ่านให้ในยามหิมะตก เชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของรัฐ ฮ่องกงจะสามารถต้านผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกได้ด้วยความสำเร็จ

(cai)