China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-09-10 19:27:42    
การที่จีนพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์เป็นผลดีต่อการสร้างภาพพจน์มหาประเทศที่พัฒนาด้วยสันติวิธี

cri

ปีหลังๆ นี้ พร้อมๆ กับความเข้มแข็งของจีนและมีฐานะในประชาคมโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ การปฏิบัติการทุกอย่างของจีนนับวันได้รับความสนใจมากขึ้นจากทั่วโลก ประเทศตะวันตกจำนวนหนึ่งเริ่มกุสิ่งที่เรียกว่า "ภัยคุกคามจากจีน" ต่อการณ์นี้ นาย สติเฟน ฟิตซ์เกอรัลด์(Stephen FitzGerald) ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาที่มีชื่อเสียง เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศจีนคนแรกแสดงความเห็นว่า การที่จีนพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังนั้นเป็นผลดีต่อการขจัดข้อกังขาของประเทศอื่นๆ และการสร้างภาพพจน์มหาประเทศที่พัฒนาด้วยสันติวิธี

นาย สติเฟน ฟิตซ์เกอรัลด์ (Stephen FitzGerald) กล่าวว่า จีนเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญประเทศหนึ่ง ก็เฉกเช่นที่เขาคาดหมายไว้เมื่อหลายปีก่อน จีนกำลังพัฒนาเป็นมหาประเทศของโลกอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ทั่วโลกล้วนเพ่งเล็งจีน เพ่งเล็งทิศทางการพัฒนาของจีน เขากล่าวว่า

"มีคนจำนวนหนึ่งเห็นว่า เมื่อมหาประเทศมีกำลังเพียงพอแล้ว ก็จะใช้ปฏิบัติการในรูปแบบเดียวกัน แต่ผมไม่เห็นด้วยกับความเห็นนี้ รูปแบบการใช้ปฏิบัติการของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ผมเชื่อว่า การใช้ปฏิบัติการใดๆ บนเวทีโลกของจีนก็จะเป็นผลมาจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศจีนเองเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ บทบาทบนเวทีโลกของจีนจะแตกต่างจากประเทศอื่น"

นาย สติเฟน ฟิตซ์เกอรัลด์ (Stephen FitzGerald) กล่าวว่า ข้อเท็จจริงพิสูจน์ให้เห็นว่า โดยภาพรวมแล้ว ประชาคมโลกวิพากษ์วิจารณ์จีนในทางบวก สื่อมวลชนระหว่างประเทศมีความเห็นโดยทั่วไปว่า ปัจจุบัน จีนได้แสดงบทบาทอันแข็งขันมากบนเวทีระหว่างประเทศ หลายปีมานี้ จีนเป็นพลังสำคัญในการพิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดจนของโลกมาโดยตลอด เขากล่าวว่า

"จากการพัฒนามิตรสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียแปซิฟิก และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ จีนได้พัฒนาเป็นพลังอันแข็งขันในการพิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงของโลก และได้แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ด้วย การที่จีนเข้าร่วมกลุ่มประเทศจี 20 มีความสำคัญมาก ข้อเสนอของจีนเกี่ยวกับการปฏิรูประบบเงินตราระหว่างประเทศนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งที่โลกกำลังเผชิญอยู่"

นาย สติเฟน ฟิตซ์เกอรัลด์ กล่าวว่า การพัฒนาด้วยสันติวิธีของจีนได้รับการชื่นชมจากประเทศจำนวนมาก มิใช่ทำให้ประเทศต่างๆ วางตัวเป็นศัตรูกับจีน สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ จีนพยายามพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ ไม่ใช่พัฒนาฮาร์ด พาวเวอร์ เขากล่าวว่า

"นี่เป็นการใช้ปฏิบัติการต่อประชาคมโลกส่วนที่สำคัญที่สุดของจีน จนถึงเวลานี้ จีนมุ่งพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์มาโดยตลอด การกระทำเช่นนี้ชาญฉลาดมาก และมีประสิทธิผลด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความชื่นชมยินดีจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเพื่อนบ้าน ออสเตรเลียก็ได้แสดงความชื่นชมยินดีเช่นกัน ผมเห็นว่า สำหรับจีน การเดินหนทางนี้ต่อไปมีความสำคัญมาก"

คำว่า "ซอฟต์พาวเวอร์" เสนอโดยศาสตราจารย์โจเซฟ ไนย์ (Joseph Nye) ของมหาวิทยาลัย ฮาเวิร์ด (Harvard) เขาเห็นว่า กำลังของประเทศหนึ่งประเทศใดประกอบด้วยฮาร์ด พาวเวอร์ ซึ่งรวมพลังทางเศรษฐกิจ พลังทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังทางการทหาร และซอฟต์พาวเวอร์ คือวัฒนธรรม ค่านิยม ระบอบสังคม รูปแบบการพัฒนา รูปแบบการดำรงชีวิตเป็นต้น

นาย สติเฟน ฟิตซ์เกอรัลด์ แสดงความเห็นว่า ปัจจุบันซอฟต์พาวเวอร์สามารถแสดงบทบาทสำคัญ มีส่วนช่วยให้ประชาชนออสเตรเลียรู้จักจีน รักจีน และตระหนักด้วยดีว่า จีนไม่เพียงแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญเท่านั้น หากยังเป็นพลังสำคัญในการพิทักษ์ความมั่นคงด้านการเมือง และการทหารในภูมิภาคด้วย สำหรับออสเตรเลีย การพัฒนาของจีนเป็นทั้งโอกาสและการท้าทาย แต่ไม่ใช่การคุกคามเด็ดขาด

(Cai)