China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-09-15 18:11:56    
กองตำรวจจีนที่ไปปฏิบัติหน้าที่ผดุงสันติภาพประจำเฮติได้รับการชื่นชมอย่างสูงจากสหประชาชาติ

cri

ตามการร้องขอจากสหประชาชาติ รัฐบาลจีนได้จัดส่งกองตำรวจ8 กองไปปฏิบัติหน้าที่ผดุงสันติภาพและความมั่นคงที่เฮติ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายนนี้ที่กองตำรวจผดุงสันติภาพของจีนเฮติกองที่ 8 เดินทางถึงเฮติเป็นต้นมา ภาพลักษณ์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย และมีมรรยาทดี ทำให้กองตำรวจฯจีนได้รับการชื่นชมอย่างสูงจากเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ

วันที่ 17 ตุลาคมปี 2004 จีนจัดส่งกองตำรวจปฏิบัติหน้าที่ผดุงสันติภาพที่ประกอบด้วยตำรวจ 125 นายไปเฮติครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน จีนได้จัดส่งกองตำรวจฯไปเฮติติดต่อกัน 8 กองแล้ว สร้างคุณูปการอย่างสูงในการพิทักษ์สันติภาพและความมั่นคงของเฮติ พลตำรวจเอกมามาโคว มันตากา ผู้บัญชาการกองตำรวจเฉพาะกิจด้านความมั่นคงของสหประชาชาติประจำเฮติกล่าวว่า ตั้งแต่จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านความมั่นคงของสหประชาชาติประจำเฮติเมื่อปี 2004 เป็นต้นมา เขาได้เห็นถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ผดุงสันติภาพของกองตำรวจจีนที่ปฏิบัติหน้าที่ผดุงสันติภาพประจำเฮติทุกกอง เขากล่าวว่า

กองตำรวจจีนที่ไปปฏิบัติหน้าที่ผดุงสันติภาพประจำเฮติเข้มงวดต่อระเบียบวินัยและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในกองตำรวจผดุงสันติภาพของสหประชาชาติประจำเฮติยอดเยี่ยมที่สุด

ปัจจุบัน กองตำรวจผดุงสันติภาพของจีนประจำเฮติกองที่ 8 ที่เดินทางถึงเฮติเมื่อเดือนมิถุนายนนี้ขณะนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ตำรวจเหล่านี้มาจากกองตำรวจรักษาความมั่นคงตำรวจตระเวนชายแดนของมณฑลยูนหนานและมณฑลกวางตุ้ง และต่างเคยไปปฏิบัติหน้าที่ผดุงสันติภาพในเฮติแล้ว 3 เดือนที่ผ่านมานี้ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่ยอดเยี่ยมของกองตำรวจฯกองที่ 8 ทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจด้านความมั่นคงของสหประชาชาติประจำเฮติมีความประทับใจอย่างมาก พลตำรวจเอกมามาโคว มันตากาเห็นว่า กองตำรวจฯจีนมีบทบาทสำคัญมาก เขากล่าวว่า

ปฏิบัติการของกองตำรวจฯจีนทุกนายยอดเยี่ยมมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม ยุทโธปกรณ์ของพวกเขาดีมาก เพราะได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากรัฐบาลจีน นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พวกเขาปฏิบัติการได้ยอดเยี่ยม

ปัจจุบัน กองตำรวจจีนที่ไปปฏิบัติหน้าที่ผดุงสันติภาพประจำเฮติได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 15 วันจากสหประชาชาติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ 6 คนเป็นครูฝึก นายคริส เบอร์ธอนด์ ผู้รับผิดชอบหน่วยจัดการฝึกอบรมครั้งนี้จากสวิตเซอร์แลนด์กล่าวแนะนำว่า การฝึกอบรบครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สหประชาชาติจัดขึ้นตามมาตรฐานเดียวกันในเขตปฏิบัติหน้าที่ทุกแห่งที่มีต่อกองตำรวจประจำการ เขาแสดงความชื่นชมต่อปฏิบัติการของกองตำรวจจีนในการฝึกอบรมครั้งนี้ เขากล่าวว่า

การฝึกอบรมครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เรามีความประทับใจอย่างมากต่อปฏิบัติการอันยอดเยี่ยม ระเบียบวินัยที่เข้มงวดและยุทโธปกรณ์ที่ดีของกองตำรวจฯจีน

นายมาริน มิคูเลค เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการฝึกอบรมจากโครเอเชียกล่าวว่า

การปฏิบัติหน้าที่ของกองตำรวจฯจีนทำให้ผมประทับใจมาก พวกเขามีมรรยาทดีและมีความรู้รอบด้าน เราขอบคุณอีกครั้งกับกองตำรวจฯจีน

kt