China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-09-22 12:12:01    
แผ่นดินใหญ่จีนจัดส่งคณะนักศึกษาชนชาติส่วนน้อยไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ไต้หวัน

Xinhua

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อค่ำวันที่ 21 กันยายน คณะนักศึกษาชนชาติส่วนน้อยเพื่อแลกเปลี่ยนวัตนธรรมจากแผ่นดินใหญ่จีนได้เดินทางถึงเมืองไทเป ในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า คณะนี้จะเข้าร่วมการแสดงเพื่อการกุศลหลายครั้งที่จัดขึ้นในหลายเมืองของไต้หวัน และทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนนักศึกษาไต้หวันด้วย Qi/Lu