China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-10-08 17:44:36    
การสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนจะทำให้ได้รับชัยชนะทั้งคู่และเอื้อประโยชน์แก่กันด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค

cri

เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนจะสร้างเสร็จในปี 2010 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับ 10 ประเทศอาเซียนกำลังก้าวสู่การพัฒนา ปลายเดือนตุลาคมนี้ การประชุมผู้นำประเทศอาเซียนครั้งที่ 15 จะจัดขึ้นในไทย ก่อนการประชุม ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนว่า ปัจจุบัน การสร้างเขตการค้าเสรีได้เข้าสู่ระยะนับถอยหลัง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนนับวันกระชับมากยิ่งขึ้น

"เห็นได้ชัดว่า จีนได้นำหน้าสหรัฐอเมริกา โดยกลายเป็นประเทศหุ้นส่วนใหญ่อันดับ 3 ของอาเซียน ซึ่งต่อจากญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ยอดการค้าจีน-อาเซียนเพิ่มขึ้นในความเร็วเกือบ 30% ต่อปี ซึ่งเป็นที่น่าตะลึง ประเทศอาเซียนต่างรู้สึกพอใจในความร่วมมือกับจีน"

ดร. สุรินทร์ กล่าวว่า มองโดยทั่วไปแล้ว กรณีอาเซียนและจีน การสร้างเขตการค้าเสรีมีวัตถุประสงค์ที่จะเอื้อประโยชน์แก่กัน มีผลดีต่อการสร้างตลาดสินค้าและตลาดการลงทุนที่มั่นคง สามารถช่วยแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ในตลาดที่กว้างขวางอย่างเหมาะสมมากขึ้น และย่อมจะทำให้ยอดการค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อกล่าวถึงผลกระทบของเขตการค้าเสรีที่มีต่อเศรษฐกิจอาเซียน และทั่วโลก ดร. สุรินทร์ กล่าวว่า

"คู่ขนานไปกับการที่จีนกลายเป็นองค์เศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 ในโลก ความร่วมมือและการไปมาหาสู่ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นระหว่างจีนกับอาเซียนนั้น จะเพิ่มผลกระทบของเราที่มีต่อเศรษฐกิจโลก ต้นทุนของสินค้าของเราจะลดน้อยลง การส่งออกสินค้าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาเซียนจะให้ตลาดที่กว้างขวางแก่จีน ทรัพยากรในอาเซียนจะเป็นการสนับสนุนอันแข็งขันในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน อีกด้านหนึ่ง เทคโนโลยี และแรงงานที่มีต้นทุนต่ำแต่มีเทคนิคสูงของจีนนั้น เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศอาเซียนต่างก็ต้องการ กล่าวได้ว่า เศรษฐกิจของจีนและอาเซียนเป็นสิ่งที่ชดเชยกันได้"

ดร. สุรินทร์ กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า สิ่งที่ดีที่สุดของการค้าเสรีก็คือ ได้ลดข้อจำกัดทางการค้าระหว่างจีนกับอาเซียน เมื่อก่อน ประเทศต่างๆ พิจารณาถึงผลประโยชน์ของตน และกำหนดข้อกำหนดที่ขัดขวางการค้าต่างๆ หลังจากเขตการค้าเสรีสร้างแล้วเสร็จ สองฝ่ายจะรวมเป็นตลาดเดียวกัน ไม่ว่าข้อบังคับด้านการค้า หรือการคุ้มครองการลงทุน ทั้ง 11 ประเทศจะดำเนินการค้าตามกฎระเบียบเดียวกัน ขณะเดียวกัน วิสาหกิจต่างๆ ในเขตการค้าเสรีก็ต้องผ่านการตรวจสอบของตลาดเหมือนกัน ปฏิบัติตามหลักการที่ว่า คนที่เก่งที่สุดจะอยู่รอด เมื่อเผชิญกับการท้าทายจากตลาด วิสาหกิจดั้งเดิมบางแห่งกลัวว่าจะเผชิญความยากลำบาก และกล่าวว่าน่าจะเลื่อนเวลาการเข้าร่วมเขตการค้าเสรี สำหรับวิสาหกิจเหล่านี ดร. สุรินทร์ เห็นว่า ในสมัยใหม่ การสร้างเขตการค้าเสรีเป็นเรื่องที่จำเป็น วิสาหกิจของประเทศต่างๆ ควรเตรียมพร้อม ปรับตัวให้เข้ากับข้อบังคับใหม่ และการเปลี่ยนแปลง เขากล่าวว่า

"การสร้างเขตการค้าเสรีจะนำมาซึ่งการปรับปรุง และจะสร้างผลกระทบต่อวิสาหกิจบางแห่งที่ขาดกำลังแข่งขัน พวกเราจะรู้สึกถึงผลกระทบเหล่านี้ รัฐบาลจะช่วยวิสาหกิจเหล่านี้ดำเนินการปรับปรุง เรื่องนี้เป็นสิ่งที่วิสาหกิจจีนและอาเซียนจำเป็นต้องรับมือ และก็เป็นส่วนหนึ่งของการรวมเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคเป็นหนึ่งเดียวกัน"

Zhou/Ldan