China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-10-14 18:07:42    
นายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการหนังสือแฟรงค์เฟิร์ต (P)

cri

วันที่ 13 ตุลาคมนี้ งานนิทรรศการหนังสือนานาชาติครั้งที่ 61 เปิดขึ้นที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ตเยอรมนี นายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีนที่อยู่ระหว่างการเยือนเยอรมนีกับนางอังเกล่า เมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีเข้าร่วมพิธีเปิด นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า จีนเป็นประเทศแขกรับเชิญสำคัญของงานนิทรรศการหนังสือแฟรงค์เฟิร์ตครั้งนี้ หวังว่าโดยผ่านนิทรรศการครั้งนี้จะได้แสดงวัฒนธรรมชนชาติจีนกับโลก และศึกษาวัฒนธรรมที่มีประโยชน์จากประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือซึ่งกันและกัน

งานนิทรรศการหนังสือแฟรงค์เฟิร์ตจัดขึ้นโดยสมาคมหนังสือของเยอรมนีตั้งแต่ปี 1949 จัดปีละครั้งในเดือนตุลาคมของทุกปี ปัจจุบันเป็นงานนิทรรศการหนังสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในโลก และก็เป็นเวทีการค้าสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดในโลก ตั้งแต่ปี 1988 เป็นต้นมา งานนิทรรศการหนังสือแฟรงค์เฟิร์ตได้เชิญประเทศที่สำคัญ เพื่อแสดงวัฒนธรรมและประเพณีและธุรกิจด้านการจำหน่ายหนังสือของประเทศแขกรับเชิญสำคัญ

งานนิทรรศการหนังสือครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 22 ที่จีนเข้าร่วมในฐานะประเทศแขกรับเชิญสำคัญ นายสี จิ้นผิงกล่าวในพิธีเปิดว่า การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลกและขยายการติดต่อระหว่างประชาชนประเทศต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ภูมิหลังวัฒนธรรมที่ต่างกัน เป็นวิธีการสำคัญที่ผลักดันการสร้างสรรค์โลกอย่างสันติ เขาเน้นว่า การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต้องการความเข้าใจ ความเคารพ และต้องการขจัดอคติและความเข้าใจผิด นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า

วัฒนธรรมอันหลากหลายเป็นความจริงทางภววิสัย เป็นลักษณพื้นฐานของโลกในยุคปัจจุบัน ภาวะจิตสำนึก ระบบสังคมและรูปแบบการพัฒนาที่ต่างกัน ไม่ควรเป็นสิ่งขัดขวางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของมนุษย์ และยิ่งไม่ควรเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน เราควรอนุรักษ์ความหลากหลายของวัฒนธรรม ผลักดันการแลกเปลี่ยนและการเจรจาด้านวัฒนธรรมที่ต่างกัน ศึกษาซึ่งกันและกันแต่ไม่กัดกัน เพื่อให้โลกมีหลากสีสัน

1 2