China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-10-16 15:52:49    
กวางสีจะให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 6
รายการจับมืออาเซียน

cri

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสํานักเลขาธิการงานมหกรรมจีน-อาเซียนว่า การเตรียมการต่างๆ เกี่ยวกับงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 การประชุมสุดยอดว่าด้วยการพาณิชย์และการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 กําลังดําเนินไปอย่างมีระเบียบ เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้บริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงต่องานครั้งนี้

งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นที่หนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสีในวันที่ 20-24 ตุลาคมนี้ การประชุมสุดยอดว่าด้วยการพาณิชย์และการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นพร้อมงานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 ได้กลายเป็นเวทีสําคัญในการดําเนินการเจรจาระดับสูงและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า การประชุมสุดยอดว่าด้วยกิจการพาณิชย์และการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 มีประเด็นว่า"ร่วมมือก้าวหน้าด้วยกัน---เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนกับรวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกัน" การประชุมสุดยอดว่าด้วยการพาณิชย์และการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 จะจัดการเจรจาโต๊ะกรมระหว่างผู้นําประเทศกับ CEO ของวิสาหกิจ และการให้สัมภาษณ์ของผู้รับผิดชอบด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของประเทศ 10+1 เป็นครั้งแรกด้วย

สํานักเลขาธิการงานมหกรรมจีน-อาเซียนเปิดเผยว่า งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 กับการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพาณิชย์และการลงทุนจีน-อาเซียนได้เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติต่างๆ ซึ่งรวมทั้ง ผู้นําประเทศจีนกับประเทศอาเซียน รัฐมนตรี หัวหน้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงทั่วโลก นายกสมาคมการค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเศรษฐกิจส่วนภูมิภาค คณะผู้แทนประเทศยุโรปและโอเซียเนีย และคณะผู้แทนเมืองมิตรภาพของ 6 ประเทศอันได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮังการี ทั้งหมดกว่า 1,200 คน โดยได้กําหนดให้หน่วยงาน 139 หน่ยงานรับผิดชอบการต้อนรับ

งานต้อนรับครั้งนี้จะรักษาคุณภาพการให้บริการอย่างละเอียดอ่อน ให้ความสําคัญต่อความเคยชินในการดํารงชีวิตของชนชาติต่างๆ เคารพประเพณีทางศาสนา ขณะเดียวกันจะเพิ่มการกํากับดูแลและตรวจสอบความสะอาดของอาหาร คุ้มครองความปลอดภัยของอาหารสําหรับอาคันตุกะทั้งจีนและต่างประเทศ สํานักเลขาธิการงานมหกรรมจีน-อาเซียนได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติแก่โรงแรม ติดเครื่องหมายแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาของชาวมุสลิม เคารพประเพณีทางศาสนาที่แตกต่างกัน ฝึกอบรมบริกร ดูแลด้านอาหารการกินสําหรับพี่น้องชาวมุสลิมให้ดี โดยจัดอาหารและบริการให้ตามสภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมจีน-อาเซียน ให้บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมสําหรับนักธุรกิจประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมงานมหกรรมจีน-อาเซียนโดยเครืองบินเหมาลํา

1 2