China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-10-19 18:02:16    
ชนชาติเค่อมู่ –ชนชาติส่วนน้อยของจีน ที่มีประชากรน้อยมาก

cri

ชนชาติเค่อมู่เป็นชนชาติส่วนน้อยที่มีจำนวนประชากรค่อนข้างน้อย มีเพียงประมาณ 3,000 คนเท่านั้น ปัจจุบัน ชาวเค่อมู่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเเมืองจิ่งหงและอำเภอเหมิ่งล่า มณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนี้ห่างไกลจากความเจริญ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่จึงค่อนข้างล้าหลัง ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว รัฐบาลเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชนชาติส่วนน้อยเค่อมู่ จนถึงขณะนี้ เวลาได้ผ่านไป 1 ปีแล้ว การดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างไรบ้าง และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติเค่อมู่เปลี่ยนไปอย่างไร ในรายการแนะนำชนชาติส่วนน้อยของจีนวันนี้ ผมจะพาท่านไปรู้จักกับชนชาติเค่อมู่ในมณฑลยูนนานของจีนครับ

หมู่บ้านหนานเชี่ยน อำเภอเหมิ่งล่าเป็นหมู่บ้านชนชาติเค่อมู่แห่งหนึ่ง ที่นี่มีชาวเค่อมู่อาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 60 ครอบครัว ก่อนสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวเค่อมู่กระจัดกระจายอาศัยอยู่ในป่าฝนเขตร้อนในบริเวณพรมแดนระหว่างจีน-ลาว ดำรงชีวิตด้วยการทำไร่เลื่อนลอย จนกระทั่งเมื่อทศวรรษที่ 1970 รัฐบาลได้เคลื่อนย้ายชาวชนชาติเค่อมู่ที่กระจัดกระจายอาศัยอยู่ตามท้องที่ต่างๆให้มารวมกันในเมืองจิ่งหง และอำเภอเหมิ่งล่า มณฑลยูนนาน ทำให้ชาวเค่อมู่มีชีวิตที่มั่นคงขึ้น ผู้สูงอายุชาวเค่อมู่คนหนึ่งให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า

"แต่ก่อนคนในหมู่บ้านยากจนมาก คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกระท่อม แต่ปัจจุบัน รัฐบาลได้สร้างบ้านพักใหม่ให้ ซึ่งบ้านพักเหล่านี้สร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้ว"

เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว รัฐบาลเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชนชาติส่วนน้อยเค่อมู่ในระยะเวลา 3 ปี โดยใช้เงินกว่า 60 ล้านหยวนในการพัฒนาบ้านพัก การชลประทาน ถนน ไฟฟ้า การศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชน ทำให้ชาวเค่อมู่กว่า 2200 คนใน 12 หมู่บ้านได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนี้ ปัจจุบัน สร้างทางหลวงในพื้นที่เขตชนชาติส่วนน้อยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วกว่า 70 กิโลเมตร ได้แก้ไขปัญหาน้ำดื่มของประชาชนประมาณ 1,000 คน

ปัจจุบัน ชาวบ้านในหมู่บ้านหนานเชี่ยนอาศัยอยู่ในบ้านพักใหม่ที่กว้างและสว่าง ทุกบ้านมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ ครอบครัวส่วนใหญ่มีทั้งโทรทัศน์และโทรศัพท์ ชาวบ้านจำนวนหนึ่งยังได้ซื้อรถแทรกเตอร์และมอเตอร์ไซค์ด้วย นางหมี่เย่นเซียงเป็นชาวเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เธอแต่งงานกับชายในหมู่บ้านแห่งนี้ เธอมีความประทับใจมากต่อการพัฒนาของหมู่บ้านหนานเชี่ยนในปีหลังๆ นี้ เธอให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า

"ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา หมู่บ้านหนานเชี่ยนเจริญขึ้นอย่าง

รวดเร็วมาก ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก มีไฟฟ้า น้ำประปาใช้ ถนนหนทางก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก "

เธอยังกล่าวว่า บ้านเธอปลูกยางพารา 2 เฮกตาร์ และทำการเพาะปลูกอื่นๆ ด้วย รายได้จากการทำการเกษตรปีละตกประมาณ 20,000 หยวน ในหมู่บ้านหนานเชี่ยน รายได้ระดับนี้ไม่นับว่ามากนัก

1 2