China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-10-20 16:55:03    
เปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 6

cri

วันที่ 20 ตุลาคมนี้ งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 เปิดฉากขึ้นที่หนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี ของจีน บุคคลสําคัญทางการเมือง วงการอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและการค้า นักวิชาการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญของจีนและ 10 ประเทศอาเซียนได้มาชุมนุมกัน ฝ่ายต่างๆ แสดงว่าจะใช้ความพยายามเพื่อส่งเสริมกระบวนการให้ความสะดวกแก่การค้าการลงทุนระหว่างจีนกับอาเซียน และส่งเสริมให้ความร่วมมือส่วนภูมิภาคพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เพื่อร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตการเงินโลก

ตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนจะเสร็จสมบูรณ์ในปีหน้าตามกําหนดเวลา ตั้งแต่มีการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนเป็นต้นมา ได้ยึดวัตถุประสงค์การจัดที่ว่า "ส่งเสริมการสร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ร่วมกันใช้โอกาสแห่งความร่วมมือและการพัฒนา" จนกลายเป็นเวทีสําคัญที่จีนกับอาเซียนขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า การประชุมสุดยอดทางธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียนที่จัดขึ้นพร้อมกับงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 ได้เปิดเวทีอภิปรายระดับสูงด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายๆ ด้านระหว่างกัน

ในพิธีเปิดงานฯ นายหลี่ เค่อเฉียง รองนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวชื่นชมผลงานที่ได้รับในการดําเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ตั้งแต่สร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนเป็นต้นมา เขาเน้นว่า ทั้งสองฝ่ายควรพิจารณาจากในปัจจุบัน และมองการณ์ไกล เพื่อหาจุดเริ่มต้นใหม่แห่งการร่วมมือ

"เราควรพิจารณาจากในปัจจุบัน ถือการรับมือกับวิกฤตการเงินโลกเป็นภาระหน้าที่สําคัญที่สุดต่อไป ส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกฟื้นฟูขึ้น ขณะเดียวกันควรมีสายตาที่มองการณ์ไกล เตรียมพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาในอนาคต ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเศรษฐกิจ สร้างรูปแบบใหม่แห่งการพัฒนา ให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างสมดุลต่อไป จีนกับอาเซียนควรจับโอกาสที่เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ให้ดี ขยายและเพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เศรษฐกิจระหว่างกันพัฒนาไปสู่ทิศทางที่มีขนาดใหญ่ คุณภาพสูง และมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น"

เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนเป็นเขตการค้าเสรีแห่งแรกที่จีนเจรจากับนักธุรกิจต่างชาติ และก็เป็นเขตการค้าเสรีแห่งแรกที่อาเซียนในฐานะเป็นหนึ่งเดียวเจรจากับนักธุรกิจต่างชาติ ภายใต้ภูมิหลังของวิกฤตการเงินโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวและจุดยืนอันเข้มแข็งของจีนกับประเทศอาเซียนในการร่วมมือกันตอบโต้กับวิกฤตการเงินโลก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนกล่าวปราศรัยว่า

"พร้อมๆ กับที่เขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมกราคมปี 2010 อาเซียนกับจีนกําลังเปลี่ยนจุดสําคัญไปสู่เสรีภาพทางการค้า เพื่อให้วิสาหกิจภายในภูมิภาคสามารถได้รับประโยชน์จากนโยบาย ซึ่งเป็นผลดีของเขตการค้าเสรีโดยตรง"

เพื่อสนองความต้องการของวิสาหกิจให้ได้รับโอกาสทางธุรกิจของเขตการค้าเสรีฯ และรับมือกับวิกฤตการเงิน งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งนี้ได้ใช้มาตรการหลายประการ เช่น จัดนิทรรศการการเกษตรและนิทรรศการให้บริการทางการเงินเป็นครั้งแรก มีการจัดทําบูธแสดงสินค้ากว่า 4,000 บูธ ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์