China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-10-23 16:28:24    
เปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 (P)

cri

สถานีวิทยุซีอาร์ไอรายงานว่า วันที่ 23 ตุลาคมนี้ มีพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้นำของ 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนและสมาชิกคณะผู้แทนของประเทศต่าง ๆ รวมกว่า 1500 คนได้เข้าร่วมพิธีเปิดวันนี้ ผู้นำกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ไม่ได้มาเข้าร่วมพิธีเปิดเนื่องจากติดภารกิจภายในประเทศ แต่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่จะจัดขึ้นภายหลัง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดว่า ภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าของเราย่อมไม่ง่ายดายนัก และรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวก็คงไม่สามารถทำให้บรรลุผลได้ ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนเราทุกคน ที่จะขับเคลื่อน "ประชาคมอาเซียน" ของเราไปข้างหน้า หากพิจารณาถึงพลวัตรที่เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลก เราจะต้องรักษาความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นให้ยั่งยืนต่อไป เชื่อว่าเราสามารถบรรลุประชาคมอาเซียนที่เป็นจริงร่วมกันได้ โดยการมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังและด้วยจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือ

1 2 3