China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-10-26 17:59:48    
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศจัดมาตรฐานเทคโนโลยีของจีนให้เป็นเทคโนโลยีที่สามารถรองรับมาตรฐานสากลระบบ 4จี

cri

ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอรายงานว่า วันที่ 26 ตุลาคมนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีนประกาศว่า สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศได้จัดให้ เทคโนโลยีทีดี แอลทีอี แอดวานซ์(TD-LTE-Advanced) มาตรฐานการสื่อสารเคลื่อนที่รุ่นใหม่ซึ่งเป็นสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของจีนให้เป็นเทคโนโลยีที่สามารถรองรับมาตรฐานสากลระบบ 4จีได้

Qi/Lr