China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-10-29 09:47:17    
การประชุมอภิปรายสุดยอดเกี่ยวกับยาแผนโบราณจีน-อาเซียนผ่าน"ปฏิญญาหนานหนิง"

สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สํานักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา การประชุมอภิปรายสุดยอดเกี่ยวกับยาแผนโบราณจีน-อาเซียนปิดลงที่เมืองหนานหนิง และผ่าน"ปฏิญญาหนานหนิง"

ปฏิญญาฉบับนี้ริเริ่มให้สร้างกลไกการประสานงานไม่เป็นประจําเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านยาแผนโบราณระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน โดยรัฐบาลจีนกับประเทศอาเซียนจะลงนามภายใต้กรอบกลไกดังกล่าวนี้ ดําเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การฝึกอบรม พัฒนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาแผนโบราณอย่างกว้างขวาง

(Dai/zheng)