China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-11-09 18:06:58    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูตแห่งมิตรภาพจีน-ไทย (P)

cri

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ไม่เพียงแต่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยเท่านั้น แต่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพรักของชาวจีนด้วย ตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนครั้งแรกเมื่อปี 1981 เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเมืองจีนเกือบทุกปี และทรงเผยแพร่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนสู่ประชาชนชาวไทย ทรงสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยและมิตรภาพระหว่างประชาชนของสองประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สร้างขึ้นเมืองปีค.ศ. 1916 และเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย ได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิรูปและการพัฒนาของสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง 60 ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมประชุม และทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดประชุมด้วยภาษาจีน


1 2 3 4