China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-11-14 17:17:54    
มาเลเซียจะใช้รูปแบบใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

cri

สถานีวิทยุซีอาร์ไอรายงานว่า มาเลเซียวางแผนจะใช้รูปแบบใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ก่อนสิ้นปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาจุดเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกนับวันฟื้นตัว

นายนาจิบ ราซาค รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียกล่าวในที่ประชุมผู้นำด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเอเปค ซึ่งจัดขึ้นในสิงคโปร์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ เขากล่าวว่า รูปแบบเศรษฐกิจใหม่จะให้ความสำคัญแก่นวัตกรรมมากขึ้น เน้นการขยายความต้องการภายในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจมาเลเซียพัฒนาสู่เป้าหมายความเป็นหนึ่งเดียวของเศรษฐกิจเอเซียตะวันออก นายนาจิบยังกล่าวว่า หวังว่ารูปแบบใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจจะทำให้จีดีพีของมาเลเซียในปี 2010 เพิ่มขึ้น 5%

Min/Sun