China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-11-15 19:46:36    
เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องประชาคมโลกช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาป้องกันโรคเบาหวาน

Xinhua

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวันโรคเบาหวานโลก นายบัน คี-มูน เลขาธิการสหประชาชาติกล่าวปราศรัยในวันเดียวกัน เร่งรัดให้ประชาคมโลกและองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาป้องกันโรคเบาหวาน และเพิ่มโอกาสการได้รับการรักษาพยาบาลของชาวโลก

นายบัน คี-มูนกล่าวว่า แต่ละปีทั่วโลกมีกว่า 1 ล้านคนเสียชีวิตจากโรคเบาหวาน ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา โรคเบาหวานจะทำให้อาการของโรคอื่นๆทรุดหนักลง และอาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้หญิงหลังคลอดและเด็กๆ ในบางประเทศ จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นปัจจัยที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายสหัสวรรษ

FM