China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-11-16 13:51:35    
คนจีนนิยมซื้อของเล่นและขอใช้ที่เป็นเสือตัวเล็กๆ (P)

cri

ปีเสือหรือปีขาลใกล้จะมาถึง คนจีนนิยมซื้อตุ๊กตาและของใช้ที่เป็นเสือตัวเล็กๆ น่ารักๆ


1 2