China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
(GMT+08:00) 2009-11-16 13:49:52    
ฤดูหนาวของปีนี้ในเมืองลาซาไม่ค่อยหนาว (P)

cri

วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ อุณหภูมิสูงสุดของเมืองลาซาสูงถึง 20 องศาเชลเซียส์ ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวเป็นต้นมา อุณหภูมิของเมืองลาซาเฉลี่ยต่อวันสูงกว่า 10 องศา ฤดูหนาวของปีนี้ เมืองลาซาไม่ค่อยหนาวเท่าไร่

 


1 2