รมต.ตปท จีน เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 46

2021-02-23 15:06:25 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 46 ที่กรุงปักกิ่งผ่านระบบทางไกล  และกล่าวสุนทรพจน์

ใจความตอนหนึ่งว่าทั่วโลกจะส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และโรคระบาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในศตวรรษนี้ได้อย่างไร  จีนเสนอว่า: ประการแรก ยืนหยัดในแนวคิดที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในเรื่องสิทธิมนุษยชน ประการที่สอง ยืนหยัดพิจารณาจากสภาพทั่วไปและสภาพเป็นความเป็นจริงของแต่ละประเทศ ประการที่สาม ยืนหยัดในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่างๆ อย่างเป็นระบบ ประการที่สี่ ยืนหยัดในการเจรจาและความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

เขากล่าวต่ออีกว่าในยามที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนทุกคนเป็นอันดับแรก  พยายามที่จะปกป้องทุกชีวิต วัคซีนเกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนในด้านสุขภาพ การอยู่รอดและการพัฒนา วัคซีนควรจะแบ่งปันอย่างเป็นธรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการเข้าถึงของประเทศกำลังพัฒนา

เขาย้ำว่า จีนคัดค้านการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นผ่านปัญหาสิทธิมนุษยชน ไม่เคยมี "การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์" "บังคับให้ใช้แรงงาน" หรือ "การกดขี่ทางศาสนา" ใด ๆ ในซินเจียง  ข้อมูลเหล่านี้เกิดจากความไม่เข้าใจและอคติ  ถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมือง   กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากความวุ่นวายไปสู่การปกครองอย่างมั่นคงในฮ่องกง และยังได้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ชาวฮ่องกงควรมีตามกฎหมายพื้นฐาน

Bo/lei/Zi

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-03-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-03-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (04-03-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (04-03-2564)

雷德辛