นายสี จิ้นผิงพบปะกับผู้นำเขตบริการพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า
บทความ
v จีนเสร็จสิ้นการถ่ายโอนอำนาจให้ผู้นำชุดใหม่
        วันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและการประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีน หรือเรียกย่อๆ ว่า"การประชุม 2 สภาของจีน"สิ้นสุดลง พร้อมกับการเสร็จสิ้นของการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่……
v บทสัมภาษณ์คุณอนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
        ในโอกาสที่ประเทศจีนมีการประชุม 2 สภา คือการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน¬ และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอได้สัมภาษณ์บุคคลจากหลากหลายวงการ สอบถามถึงความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีต่อการประชุม……
อ่านต่อ>>
ข่าวล่าสด
v รองประธานของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างลาว-จีนระบุ การประชุม 2 สภาฯ ของจีนมีความหมายสำคัญมาก 03/18 17:07
v จีนเสร็จสิ้นการถ่ายโอนอำนาจให้ผู้นำชุดใหม่ 03/18 16:37
v นายสี จิ้นผิงพบปะกับผู้นำเขตบริการพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า 03/18 16:24
v หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้าลงพิมพ์บทความแสดงความยินดีต่อการปิดประชุมสภาผู้แทนประชาชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 03/18 16:22
v สื่อมวลชนรัสเซียให้ความสำคัญต่อการแสดงท่าทีเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-รัสเซียของนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง 03/18 11:33
v ประธานาธิบดีจีนสนทนาโทรศัพท์กับประธานาธิบดีศรีลังกาย้ำสานสัมพันธ์จีน-ศรีลังกา 03/17 15:52
v ประธานาธิบดีจีนสนทนาโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปากีสถานย้ำมิตรภาพสถาวรสืบไป 03/17 15:38
v นายหลี่ เค่อเฉียงตอบคำถามผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศ 03/17 15:23
อ่านต่อ>>
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม“สองสภา”
• การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
        สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของรัฐ ดำเนินระบบหนึ่งสภา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยผู้แทนที่มาจาก มณฑล เขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อย เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางต่างๆ และกองทหารปลดแอกประชาชนจีนเป็นต้น……
• การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน
        การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนเป็นองค์การแนวร่วมรัก ชาติแห่งประชาชนจีน เป็นองค์กรสำคัญด้านความร่วมมือหลาย พรรคและปรึกษา การเมืองภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสตร์จีน เป็นรูปแบบ สำคัญอย่างหนึ่งใน การเชิดชูประชาธิปไตยแห่งสังคมนิยมทางการเมืองของจีน……
ภาพข่าว

นายสี จิ้นผิงพบปะกับผู้นำเขตบริการพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่

นายโจว เสี่ยวชวน ประธานธนาคารกลางจีนระบุ ต้องระวังการเกิดภาวะเงินเฟ้อ

ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเลือกตั้งผู้นำจีนชุดใหม่

จีนจะใช้นโยบายเงินตราที่มั่นคงต่อไป
อ่านต่อ>>
สื่อไทยมอง “สองสภา”
v บทสัมภาษณ์คุณภาวิณี โตตะเคียน หัวหน้างานข่าวของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2)
        ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอ: นายเวิน เจียเป่าระบุในการรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนว่า คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรก เช่น เพิ่มกำลังในการสร้างหลักประกันและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดำเนินนโยบายการสร้างโอกาสการมีงานทำอย่างเต็มที่ ผลักดันการสร้างระบบประกันสังคมอย่างรอบด้าน……
v บทสัมภาษณ์คุณภาวิณี โตตะเคียน หัวหน้างานข่าวของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1)
        เมื่อเร็วๆ นี้ การประชุมการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชนจีน และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ซึ่งเรียกย่อว่า สองสภา นั้นกำลังจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งเริ่มจากวันที่ 3 มีนาคมจนถึงวันที่ 17 มีนาคมนี้ สถานีวิทยุซีอาร์ไอได้สัมภาษณ์คุณภาวิณี โตตะเคียน หัวหน้างานข่าวของสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz เกี่ยวกับเรื่อง สองสภา ……
อ่านต่อ>>
ข่าวด้านสภาผู้แทนประชาชนจีน
v ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเลือกตั้งผู้นำจีนชุดใหม่
v การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 จัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3
v นายหลี่ เค่อเฉียงระบุ การพัฒนาภาคตะวันตกจะช่วยเปลี่ยนโครงสร้างการพัฒนาของจีน
v การปฏิรูปของจีนยังคงเน้นคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
v จัดการประชุมเตรียมงานสำหรับการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1
v โฆษกสภาฯระบุ ญี่ปุ่นฝ่าฝืนความเห็นร่วมกัน จีนจะไม่ใช้ความยับยั้งชั่งใจของจีนเป็นพื้นฐานอีกแล้ว
v การประชุมครั้งที่ 1 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 จัดการประชุมแถลงข่าวเป็นครั้งแรก
v โฆษกสภาผู้แทนประชาชนฯจีนระบุ ต้องปรับปรุงให้การบริหารและการตรวจสอบหนี้สินของทางการท้องถิ่นมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
อ่านต่อ>>
ข่าวด้านสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน
v สิ้นสุดการประชุมคณะกรรมการประจำสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1
v ปิดประชุมสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1
v ผู้นำต่างๆ ของจีนเข้าร่วมการประชุมพิจารณาของคณะผู้แทนต่างๆ
v กรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชนจีนกล่าวปราศรัยเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจและอารยธรรมทางภาวะนิเวศ
v นายสี จิ้นผิงและผู้นำสำคัญอื่นๆพบปะกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชนจีน
v เปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชนจีนประจำปี 2013
v การประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชนจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 จัดงานแถลงข่าว
v การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1 ได้รับญัตติ 1,079 ญัตติ
v ซีอาร์ไอจะถ่ายทอดสดพิธีเปิดการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 1
อ่านต่อ>>
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040