จีนมุ่งสร้างรัฐบาลแบบให้บริการ ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
  2010-03-16 17:54:59  cri
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเวินเจียเป่า นายกรัฐมนตรีจีนประกาศรายงานการทำงานของรัฐบาลในการประุชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนประจำปี 2010 ว่า ต้องปฏิรูประบบบริหารให้มากยิ่งขึ้น พยายามสร้างรัฐบาลแบบให้บริการที่สามารถทำให้ประชาชนมีความพอใจ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอว่า นี่หมายถึงรัฐบาลจีนจะพยายามทำงานเพื่อประกันสิทธิทางการเมืองและเศรษฐกิจของประชาชน ทำให้การใช้อำนาจบริหารของรัฐบาลดำเนินไปอย่างเปิดเผย ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม

ดร.หลินจื๋อจากโรงเรียนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่า การเน้นการสร้างรัฐบาลแบบให้บริการ แสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ถือประชาชนเป็นหลักของรัฐบาลจีน โดยรัฐบาลจะให้บริการด้านสาธารณะอย่างแข็งขัน ทำให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของตนอย่างมีประสิทธิผล ดร.หลินจื๋อ กล่าวว่า

"ในด้านการเมือง จะขยายการมีส่วนร่วมในการเมืองของประชาชนอย่างมีขั้นตอน ทำให้ประชาชนมีสิทธิการเมืองอย่างเต็มที่ ในด้านเศรษฐกิจ จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน ทำให้ประชาชนพอกินพอใช้ ขจัดสภาพความยากจน "

ปีหลัง ๆ นี้ รัฐบาลจีนมีการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนจากผู้ใช้อำนาจบริหารมาเป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเห็นได้ชัด และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารของรัฐบาลต่อสังคมมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีสภาพที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเชื่องช้า ประสิทธิภาพในการทำงานไม่สูงเป็นต้น วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ จะต้องเสริมระบบวินัยของข้าราชการให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เสริมสร้างระบบตรวจสอบความรับผิดชอบต่อผู้บริหารที่มีความผิดในการทำงาน เป็นต้น

นายเวินเจียเป่ายังกล่าวในรายงานการทำงานของรัฐบาลว่า จะพยายามสร้างบรรยากาศพัฒนาให้เสมอภาคแก่นักธุรกิจทั้งหมด รักษาความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมของสังคม ดร.หลินจื๋อ เห็นว่า ถึงรัฐบาลจะให้บริการทางสาธารณะอย่างเสมอภาคในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจการตลาดมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ด้อยพัฒนาในสังคม เธอกล่าวว่า

"ต้องขจัดความแตกต่างระหว่างคนกับคน สังคมจึงจะสามารถบรรลุความเที่ยงธรรมและยุติธรรม แต่การทำให้สิทธิประการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายให้กลายเป็นจริงขึ้นนั้น ต้องการความช่วยเหลือจากสังคม ปีหลัง ๆ นี้ ในระหว่างกระบวนการปฏิรูปของจีน เราได้ดำเนิน "โครงการความหวัง" (เป็นโครงการที่ช่วยให้เด็กยากจนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียน) "โครงการจัดหางาน" "โครงการพัฒนาเขตทางภาคตะวันตกของจีน" เป็นต้น โครงการเหล่านี้ล้วนมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยพัฒนาในสังคมจีน"

ขณะนี้สื่อมวลชนมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ทางการท้องถิ่นบางแห่งของจีนมุ่งแต่โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม การคลังรัฐบาลส่วนใหญ่จัดสรรให้กับรัฐวิสาหกิจหรือใช้ในด้านการลงทุน งบประมาณที่ใช้ในด้านการให้บริการสาธารณะมีน้อยมาก มองไปอนาคตแล้ว สภาพดังกล่าวล้วนไม่เป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน มีแต่เิพิ่มงบประมาณด้านการบริการสาธารณะให้มากขึ้น เพิ่มการลงทุนต่อเขตชนบทที่ล้าหลัง กระตุ้นการอุปโภคบริโภคของประชาชน จึงจะสามารถทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นตลอดจนทั่วประเทศได้รับพลังขับเคลื่อนที่ถาวร

(Ppan/Lin)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
时政
v ทุกสิ่งเพื่อความสุขและศักดิ์ศรีของประชาชน 2010-03-14 18:14:36
v การประชุมประจำปีของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม 2010-03-13 16:52:51
v จีนเดินหน้าปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น (P) 2010-03-12 15:30:43
v วิสาหกิจจีนก้าวสู่หนทางคาร์บอนต่ำและประหยัดพลังงาน (P) 2010-03-11 16:46:35
v งานเวิลด์ เอ็กซ์โป เซี่ยงไฮ้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างจีนกับโลก 2010-03-10 18:33:20
v การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายการเลือกตั้งอย่างรอบคอบ 2010-03-08 18:17:19
v จีนยินดีกระชับความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื่อบรรลุการพัฒนาร่วมกัน 2010-03-07 16:57:50
v จีนจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นกับการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นในปี 2010 2010-03-06 18:53:01
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040