การกลั่นแกล้งลัทธิฝ่ายเดียวของสหรัฐฯเป็นการทำร้ายทั้งประชาคมโลก

2022-12-22 15:04:19 | CMG
Share with:

องค์การการค้าโลกจัดการประชุมที่เมืองเจนีวาเพื่อพิจารณานโยบายการค้าของสหรัฐฯโดยสมาชิกองค์การการค้าโลกหลายประเทศวิจารณ์สหรัฐฯที่ยืนหยัดการเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวและฝ่าฝืนกฎการค้าพหุภาคี โดยระบุว่า การกลั่นแกล้งลัทธิฝ่ายเดียวของสหรัฐฯ เป็นการทำลายห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลกและเป็นผลร้ายต่อทั้งประชาคมโลก

ปีหลังๆนี้สหรัฐฯนับวันไม่ยึดหลักการเคารพต่อองค์การการค้าโลกและกฎการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทำลายห่วงโซ่อุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบสากลอย่างหนัก อาทิ สหรัฐฯให้เงินอุดหนุนที่เลือกปฏิบัติเกินควรเพื่อให้ธุรกิจภายในประเทศได้รับความได้เปรียบในการแข่งขัน

นอกจากนี้ สหรัฐฯยังขัดขวางการเลือกสมาชิกขององค์กรการอุทธรณ์และไม่ยอมปฏิบัติตามการตัดสินขององค์การการค้าโลก พร้อมทั้งบังคับสมาชิกอื่นขององค์การการค้าโลกให้ปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศสหรัฐฯ


Ying/Cai/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (15-06-2567)

  • เกาะกระแสจีน (15-06-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (14-06-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (14-06-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (14-06-2567)