กต.จีนเน้น เอเชีย-แปซิฟิก ไม่ใช่กระดาน อาเซียนไม่ใช่หมากในการแย่งชิงผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์

2022-04-19 19:58:09 | CMG
Share with:

กต.จีนเน้น เอเชีย-แปซิฟิก ไม่ใช่กระดาน อาเซียนไม่ใช่หมากในการแย่งชิงผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์

วันที่ 18 เมษายน นายวาง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าขณะนี้ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้รักษาสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภาพรวม ควรที่ทุกฝ่ายจะต้องดูแลเอเชีย-แปซิฟิกให้เป็นพื้นที่ที่อบอุ่นที่รองรับความร่วมมือกับการพัฒนาไม่ใช่เป็นกระดานหมากรุก และประเทศอาเซียนก็ไม่ใช่หมากที่จะให้ใครมาแย่งชิงผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากับความเจริญรุ่งเรืองภายในภูมิภาค

จีนหวังว่าสหรัฐจะกระทำการที่สอดรับกับเสียงเรียกร้องร่วมกันของบรรดากลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิกในการรักษาสันติภาพ ความร่วมมือ มีผลประโยชน์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ฝ่ายสหรัฐฯ จำเป็นต้องเคารพระบอบการเมือง หนทางพัฒนา วัฒนธรรมและค่านิยมของประเทศเอเชีย ปฏิบัติตาม “วิถีทางอาเซียน” ที่เชิดชูจิตวิญญาณแห่งการเปิดกว้างกับความกลมกลืน แลกเปลี่ยนหารือเพื่อความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ ใช้ปฏิบัติการที่แท้จริงเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาของสหรัฐฯ ที่สนับสนุนฐานะที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน เลิกแนวคิดสงครามเย็นกับการยั่วยุประเทศต่างๆ ให้เกิดการเป็นปฏิปักษ์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก พยายามทำงานที่เอื้อต่อสันติภาพ การพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองภายในภูมิภาค แทนที่มีพฤติกรรมที่สวนกระแสหลักของประวัติศาสตร์

boLFcui

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

张鸿泽