1 แถบ 1 เส้นทาง (BRI) เชื่อมโยงภูเขากับทะเล

2023-10-12 11:50:14 | CMG
Share with:

ประเทศคาซัคสถาน เป็นประเทศแรกที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ( BRI )ดำเนินความร่วมมือด้านโลจิกสติกส์ท่าเรือเหลียนหยุนก่างระหว่างจีนกับคาซัคสถาน เป็นโครงการความร่วมมือแรกของข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และเป็นทางออกทะเลสู่มหาสมุทแปซิฟิคของประเทศคาซัคสถาน ท่าเรือเหลียนหยุนก่างเป็นหัวสะพานเชื่อมโยงยูโรเชีย เป็นเมืองเปิดเผยรุ่นแรกของจีน

ส่วนเมืองอัลมาเตอเป็นเมืองใหญ่สุดและเป็นศูนย์กลางการค้าของคาซัคสถาน สองเมืองนี้ห่างกันเป็นหมื่นลี้ แต่หลายปีมานี้ จีนกับคาซัคสถานได้เพิ่มการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน จนทำให้ขบวนรถไฟระหว่างจีนกับยุโรปวิ่งผ่านคาซัคสถานอย่างต่อเนื่อง สะพานสายเหล็กตามเส้นทางสายไหม สร้างโอกาสแก่เมืองเหลียนหยุนก่างและเมืองอัลมาเตอ สองเมืองพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองด้วยกัน


Ying/Ping/Sun

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-05-2567)

  • เกาะกระแสจีน (25-05-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-05-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (24-05-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (24-05-2567)