นิตยสาร “ฉิวซื่อ” ตีพิมพ์บทความสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเรื่อง “การพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่เป็นข้อเรียกร้องภายในและจุดเน้นสำคัญแห่งการผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง”

2024-06-01 15:12:39 | CMG
Share with:

นิตยสาร “ฉิวซื่อ” ฉบับที่ 11 ซึ่งออกจำหน่ายวันที่ 1 มิถุนายน 2024 ตีพิมพ์บทความสำคัญของนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเรื่อง “การพัฒนากำลังผลิตคุณภาพใหม่เป็นข้อเรียกร้องภายในและจุดเน้นสำคัญแห่งการผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง”

บทความเน้นว่า ตั้งแต่เข้าสู่ยุคสมัยใหม่เป็นต้นมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มีการตัดสินใจและวางแผนอย่างเป็นระบบ ผลักดันให้การพัฒนาด้วยคุณภาพสูงกลายเป็นความรับรู้ร่วมกันและปฏิบัติการอย่างมีจิตสำนึกของทั้งพรรคทั้งสังคม การพัฒนาด้วยคุณภาพสูงกลายเป็นกระแสหลัก ในขณะเดียวกัน ปัจจัยจำกัดการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก ต้องให้ความสำคัญอย่างสูงและแก้ไขอย่างแท้จริง เราต้องจดจำว่า การพัฒนาด้วยคุณภาพสูงเป็นหลักการจริงในยุคสมัยใหม่ ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและรอบด้าน ปฏิบัติภารกิจเชิงยุทธศาสตร์อย่างเต็มที่ อาทิ เร่งการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบทันสมัย ผลักดันให้ไฮเทคพึ่งพาตนเองและมีความเข้มแข็ง เร่งสร้างโครงสร้างการพัฒนาใหม่ ผลักดันการปฏิรูปอย่างลุ่มลึกและการเปิดกว้างด้วยระดับสูง วางแผนการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงกับความปลอดภัยด้วยระดับสูง ฯลฯ ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและวางรากฐานที่มั่นคงให้กับการผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง

บทความระบุว่า การพัฒนากำลังผลิตคุณภาพใหม่เป็นข้อเรียกร้องภายในและจุดเน้นสำคัญแห่งการผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง โดยข้าพเจ้านำเสนอแนวคิดของกำลังผลิตคุณภาพใหม่และภารกิจสำคัญแห่งการพัฒนากำลังผลิตคุณภาพใหม่ เนื่องจากข้อพิจารณาหลักคือกำลังผลิตเป็นแรงขับเคลื่อนพื้นฐานแห่งการพัฒนาสังคมมนุษย์ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปฏิรูปทางการเมืองทั้งปวง

โดยการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงต้องการทฤษฎีกำลังผลิตใหม่มาให้การชี้แนะ ส่วนกำลังผลิตคุณภาพใหม่ได้ก่อตัวขึ้นในการปฏิบัติและแสดงออกเป็นแรงขับเคลื่อน แรงสนับสนุนที่แข็งแรงต่อการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง ต้องรวบรวมข้อสรุปทางทฤษฎี เพื่อนำไปชี้แนะให้กับการปฏิบัติการพัฒนาใหม่ กล่าวโดยสังเขปก็คือ กำลังผลิตคุณภาพใหม่มีนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทนำ หลุดพ้นจากรูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจ และหนทางการพัฒนากำลังผลิตดั้งเดิม มีเอกลักษณ์ด้วยไฮเทค ประสิทธิผลสูงและคุณภาพสูง สอดคล้องกับสถานะกำลังผลิตแนวหน้าแห่งแนวคิดการพัฒนาใหม่ จากผลของความคืบหน้าทางเทคโนโลยีอันสร้างหน้าประวัติศาสตร์

การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างสร้างสรรค์และการปรับเปลี่ยนและยกระดับอุตสาหกรรม ลักษณะพิเศษคือ นวัตกรรม สิ่งสำคัญต้องอยู่ที่คุณภาพดี ที่แก่นแท้ทำให้กำลังการผลิตอยู่แนวหน้า

บทความระบุว่า ลักษณะเด่นของกำลังผลิตคุณภาพใหม่คือนวัตกรรม ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและรูปแบบอุตสาหกรรม ก็รวมทั้งนวัตกรรมด้านการบริหารและระบบ ต้องสร้างนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้กำลังผลิตคุณภาพใหม่เร่งการพัฒนา


(Ying/Cui)

  • เสียงข่าวประจำวัน (17-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (17-07-2567)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (17-07-2567)

  • เสียงข่าวประจำวัน (16-07-2567)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (16-07-2567)