การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง
บทความ
• ประชาคมโลกประเมินทางบวกต่อการประชุมสองสภาจีน
        หนังสือพิมพ์เหรินหมินรึเป้ารายงานว่า การประชุมสภาปรึกษาการเมือง และการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนประจำปี 2014 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ประชาคมโลกให้ความสนใจการประชุมสองสภาครั้งนี้อย่างมาก……
• การปราบปรามคอรัปชั่นเป็นประเด็นร้อนในที่ประชุมสองสภาติดต่อกัน 6 ปี
        จากสถิติการสำรวจทางเว็บไซต์พบว่า การปราบปรามคอรัปชั่นเป็นประเด็นร้อนที่แฟนเน็ตให้ความสนใจ 3 อันดับแรกติดต่อกัน 6 ปี ในช่วงการประชุมสองสภาปีนี้ สมาชิกสภาผู้แทนประชาชน และกรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนได้ชื่นชมผลการปราบปรามคอรัปชั่น……
อ่านต่อ>>
ข่าวล่าสด
• ประชาคมโลกประเมินทางบวกต่อการประชุมสองสภาจีน
• ระบบสภาผู้แทนประชาชนของจีนพัฒนาสมบูรณ์แบบมากขึ้นทุกที
• นายกฯ จีนระบุ หมอกควันมลพิษเป็นปัญหาสำคัญยิ่งที่เกี่ยวพันกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
• นายกฯ จีนเห็นว่า แม้มีความหวังเพียงน้อยนิด ก็ไม่ย่อมเลิกปฏิบัติการค้นหาและกู้ชีวิต
• นายกฯจีนระบุ ปีนี้จีนมีขีดความสามารถและเงื่อนไขพร้อมที่จะรักษาการพัฒนาเศรษฐกิจ
• นายกฯจีนระบุ การเป็นมิตรและอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นความปรารถนาของประชาชนจีนและประเทศรอบข้าง
อ่านต่อ>>
ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม“สองสภา”
การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของรัฐ ดำเนินระบบหนึ่งสภา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยผู้แทนที่มาจาก มณฑล เขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อย เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางต่างๆ และกองทหารปลดแอกประชาชนจีนเป็นต้น……
การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน
การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนเป็นองค์การแนวร่วมรัก ชาติแห่งประชาชนจีน เป็นองค์กรสำคัญด้านความร่วมมือหลาย พรรคและปรึกษา การเมืองภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสตร์จีน เป็นรูปแบบ สำคัญอย่างหนึ่งใน การเชิดชูประชาธิปไตยแห่งสังคมนิยมทางการเมืองของจีน……
ติดตาม“สองสภาจีน”กับ We Chat ของ CRI
มองการประชุมสองสภาจีนผ่านภาพ ชุดที่ 12
        วันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2014 มีพิธีปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 12 ครั้งที่ 2 ที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่ง……
ภาษามือในการประชุมสองสภา ชุดที่ 2
        ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นาย มั่ว หยัน กรรมการประจำสภาปรึกษาการเมือง ผูได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณคดี ……
มองการประชุมสองสภาจีนผ่านภาพ ชุดที่ 11
        เวลา 09.00 วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2014 มีพิธีปิดการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติชุดที่ 12 ครั้งที่ 2 ที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่ง……
ภาษามือในการประชุมสองสภา
        ชีวิตประจำวันของเราทุกคน ภาษามือพูดเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสื่อความหมายได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังสร้างบรรยากาศในการติดต่อ เป็นต้น มาดูภาษามือในที่ประชุมสองสภากันค่ะ ……
มองการประชุมสองสภาผ่านภาพ ชุดที่ เจ็ด
        ตั้งแต่การชุมนุมของสตรีเพื่อสิทธิ "ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรี " ที่เมืองชิคาโก สหรัฐ ฯเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ปี 1909 เป็นต้นมา จนถึงวันนี้มีประวัติ 105 ปีแล้ว……
มองการประชุมสองสภาผ่านภาพ ชุดที่ สิบ
        ในเวลาดูภาพยนตร์ บางทีเราก็ให้ความสนใจกับช็อดเด็ดต่าง ๆ ในภาพยนตร์ วันนี้ มาดูช็อดเด็ดของการประชุมสองสภากันค่ะ ……
เส้นตรงของที่ประชุมสองสภา
        เจ้าหน้าที่ของที่ประชุมสองสภาจีนพยายามจัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อย นักข่าวจึงบันทึกภาพความเป็นระบบระเบียบที่เปรียบเสมือน "เส้นตรง" ของที่ประชุม……
สัตรีในหลากหลายบทบาท
        วันที่ 3 มีนาคม ปี 2014 พร้อมกับการเปิดประชุมสองสภา สงครามข่าวก็เริ่มขึ้นด้วย นักข่าวหญิงนั่งพื้นใช้คอมพิวเตอร์ส่งข่าว ……
อ่านต่อ>>

นายกฯจีนระบุ ปีนี้จีนมีขีดความสามารถและเงื่อนไขพร้อมที่จะรักษาการพัฒนาเศรษฐกิจ

การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 12 ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงที่กรุงปักกิ่ง

นายกรัฐมนตรีจีนกล่าวว่าต้องส่งเสริมการปฏิรูปทุกด้าน

จีนมั่นใจมีศักยภาพด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จีนควรส่งเสริมงานก่อสร้างท่าเรือและสนามบินเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านการค้นหาในทะเลจีนใต้

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจะเป็นด้านสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน

วิสาหกิจทุนต่างชาติกว่า 90% จะขยายการลงทุนในจีน

เศรษฐกิจจีนประเดิมดี อนาคตจะสดใสยิ่งขึ้น

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-อาเซียนควรปรับจากภาครัฐสู่ภาคประชาชน

ผู้นำจีนร่วมหารือคณะต่างๆ ในการประชุม "สองสภา" จีน
อ่านต่อ>>
ต่างชาติมอง“สองสภา”จีน
• อินทนิล อินไชน่า : มองจีนหลายมุมกับอาจารย์วรศักดิ์ มหัทธโนบล
        ช่วงนี้ที่จีนยังอยู่ในช่วงของการประชุมสองสภาประจำปี 2014 ผู้สื่อข่าวที่ไปเกาะติดการประชุมเล่าให้ฟังว่าแต่ละวันมีเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณามากมาย เห็นบรรดาผู้แทนเอาจริงเอาจังกับการพิจารณาเอกสาร……
• ระหว่างบรรทัด:ความท้าทายของรัฐบาลสีจิ้นผิง ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมที่ดี และนโยบายขยายแสนยานุภาพด้านกลาโหมกับการสร้างการยอมรับจากนานาชาติ
        การประชุมสองสภาที่เพิ่งจะสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลของประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ได้รายงานผลปฏิบัติงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมกับประกาศนโยบายที่จะสานต่อในปีนี้ ……
• เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:สองสภากับเรื่องอ่อนไหวที่ไม่ไหวหวั่น
        การประชุมสองสภา ไม่เพียงแต่เป็นหน้าต่างที่ทั่วโลกใช้ส่องดูกิจการภายในและการทูตของจีนเท่านั้น ยังเป็นงานทำข่าวครั้งใหญ่ปีละครั้งของสื่อน้อยใหญ่ด้วย ซึ่งเป็นธรรมดาที่นักข่าวต่างหวังจะถามถึงเรื่องที่เป็นปัญหาอ่อนไหวต่างๆ……
• เก่าเล่าไป ใหม่บอกมา:สองสภาฟังเสียงประชา
        เดือนมีนาคมสำหรับที่ประเทศจีนอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งอุณหภูมิเดือนมีนาคมของจีนตอนนี้ สูงสุดอยู่ที่ 10 กว่าองศา ดังนั้น อากาศยังเย็นกายอยู่ไม่น้อย แต่สภาพการณ์ในช่วงนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นให้ชาวจีนต้องร้อนรุ่มใจอย่างต่อเนื่อง ……
อ่านต่อ>>
แสดงความคิดเห็น
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040