"รวมภูมิปัญญาของประชาชนผลักดันการพัฒนาเพื่อชัยชนะร่วมกัน"  คำปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมระดับสูงระหว่างภาคเอกชนจีน-ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2013-06-03 18:37:04  cri

โดย

นายหลิว ฉีเป่า กรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

เลขาธิการสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

และผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

เรียน แขกผู้มีเกียรติและเพื่อนมิตรที่เคารพทั้งหลาย

ขอกล่าว "อรุณสวัสดิ์" ในฤดูกาลที่ดอกไม้ผลิบานพร้อมกันกับผลลิ้นจี่กำลังแดงสุกงอมอยู่ขณะนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่พร้อมหน้ากันกับแขกผู้มีเกียรติที่มาจากประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมการประชุมระดับสูงระหว่างภาคเอกชนจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนอื่น ข้าพเจ้าในนามของพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาล ขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่เดินทางยาวไกลมาเข้าร่วมประชุม และขอแสดงความเคารพต่อบุคคลในวงการต่างๆ ที่สร้างคุณูปการสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลานาน

ข้าพเจ้าเคยทำงานที่เขตกว่างซีเป็นเวลานาน ในระหว่างนี้ ข้าพเจ้าถือเป็นพยานบุคคลที่ได้เห็นงานมหกรรมจีน-อาเซียนก่อรูปเป็นผลสำเร็จ ได้เห็นการเสนอและปฏิบัติตามแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือเศรษฐกิจทางยุทธศาสตร์อ่าวเป่ยปู้ที่มุ่งสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เห็นการริเริ่มและปฏิบัติการเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนด้วย ส่วนข้าพเจ้าเองก็เคยไปเยี่ยมเยือนประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายครั้ง และมีเพื่อนมิตรในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกจำนวนมากด้วย วันนี้ ได้กลับสู่กว่างซีและพบทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ ทำให้รู้สึกใกล้ชิดและดีใจเป็นอย่างยิ่ง

หลักประเด็นของการประชุมครั้งนี้คือ " สร้างสรรค์สันติภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ความร่วมมือเพื่อได้รับชัยชนะร่วมกัน--เพื่อความใฝ่ฝันและความปรารถนาร่วมกันของประชาชนจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" จึงมีความหมายอย่างยิ่ง จีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กัน มีเชื้อสายใกล้เคียงกัน และมีวัฒนธรรมผสมผสานกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นเวลานาน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นมิตรที่ดีและช่วยเหลือกันถือ

เมื่อปี 2003 จีนได้เข้าร่วม "สนธิสัญญาเกี่ยวกับความร่วมมือมิตรภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" ได้สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพูดคุยเจรจาทางการเมือง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการไปมาหาสู่กันทางภาคเอกชนมีโครงสร้างที่มีรูปแบบหลากหลายยิ่งขึ้น มีเนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีองค์ประกอบหลากหลายด้วย จีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นองค์ร่วมกัน กล่าวเสมือน "ในฉันมีเธอ ในเธอมีฉัน" การพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว ถือเป็นยุทธศาสตร์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

แขกผู้มีเกียรติและมิตรทั้งหลาย โลกปัจจุบันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและสลับซับซ้อน หลักการสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และการได้รับชัยชนะร่วมกันเป็นกระแสหลักของยุคสมัย ความปรารถนาเกี่ยวกับความต้องการสันติภาพไม่ต้องการสงคราม ต้องการการพัฒนา ไม่ต้องการความยากจน ต้องการความร่วมมือ ไม่ต้องการความเป็นปรปักษ์กัน ต้องการการได้รับชัยชนะร่วมกัน ไม่ต้องความร่วมมือแบบการได้รับชัยชนะเพียงลำพังฝ่ายเดียว(zero-sum) มีมากขึ้นทุกวัน ชาวจีนมักกล่าวว่า หากพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกัน จะได้รับชัยชนะทุกประการ ประชาชนจีนยินดีจะใช้ความพยายามร่วมกันกับประชาชนของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รักษาสันติภาพ ผลักดันการพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อได้รับชัยชนะร่วมกัน

การรักษาสันติภาพเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนของการบรรลุความใฝ่ฝันร่วมกันของประชาชนจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน เป็นขนบประเพณีที่มีมาช้านานของจีน ประวัติศาตร์ที่ประสบสงครามและความปั่นป่วนผันผวนนั้นก็คล้ายคลึงกัน ทำให้เราทะนุถนอมสันติภาพที่กว่าจะได้มานั้นมากยิ่งขึ้น เมื่อทศวรรษ 1950 จีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันเสนอหลัก 5 ประการแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเจตนารมณ์บันดุง ซึ่งได้ปูพื้นฐานอันหนักแน่นสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี และสร้างคุณูปการสำคัญเพื่อสันติภาพของโลก การผลักดันการพัฒนาเป็นช่องทางสำคัญของการให้ความใฝ่ฝันร่วมกันของประชาชนจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจักษ์เป็นจริงขึ้น ปีหลังๆ มานี้ จีนได้กลายเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน ส่วนอาเซียนเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่อันดับที่ 3 ของจีน เมื่อปี 2012 ยอดมูลค่าการค้าระหว่างสองฝ่ายถึง 400,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หากไม่มีสันติภาพ ก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้น เราควรยืนหยัดให้ควบคุมและแก้ไขการขัดแย้งด้วยการพูดคุยเจรจาไม่ใช่การปฏิปักษ์ต่อกัน การจัดการกับการขัดแย้งอย่างเหมาะสม ร่วมกันรับผิดชอบต่อการรักษาสันติภาพส่วนภูมิภาค คัดค้านการยั่วยุให้เกิดการปะทะเพราะเพื่อผลประโยชน์ของตน จนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคนี้

แต่ต่างมีความได้เปรียบของตน การแสดงความได้เปรียบของตนอย่างเต็มที่ และเติมเต็มความได้เปรียบต่อกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อการพัฒนาร่วมกัน ส่งเสริมการรวบรวมเศรษฐกิจภายในภูมิภาค เสริมกำลังแข่งขันอเนกประสงค์ของภูมิภาคนั้น ไม่เพียงแต่มีส่วนช่วยต่อประเทศต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เท่านั้น หากยังจะให้การพัฒนาร่วมกันขยายวงกว้างยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสมากยิ่งขึ้น

การส่งเสริมความร่วมมือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการให้ความใฝ่ฝันร่วมกันของประชาชนจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจักษ์เป็นจริงขึ้น ปรัชญาชาวจีนนั่นคือ "เมื่อยากจนต้องรักษาตนเองให้ดี เมื่อร่ำรวยต้องเอื้อเฟื้อต่อทั่วหล้า" ดังนั้น ความสุขจากความเข้าใจของชาวจีนก็คือทั้งรักษาตนเองให้ดีและเอื้อเฟื้อต่อทั่วหล้า เพียงแต่ดูแลตนเองแต่ไม่เอาใจใส่คนอื่น จะไม่ได้รับสันติภาพการพัฒนาที่สมานฉันท์ เมื่อปลายปีที่แล้ว สมัชชาผู้แทนทั้วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 ที่จัดขึ้น และได้เพิ่มการได้รับชัยชนะร่วมกัน ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่จีนให้ไว้กับประชาคมโลก เราควรพยายามเพิ่มผลประโยชน์ร่วมกัน สามารถคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นขณะที่แสวงหาผลประโยชน์ของประเทศตน และสามารถส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันขณะที่แสวงหาการพัฒนาของตนเช่นเดียวกัน

สุภาพสตรี สุภาพบุรุษ และมิตรทุกท่าน

แขกผู้มีเกียรติและเพื่อนมิตรทั้งหลาย จีนกับแขกผู้มีเกียรติและเพื่อนมิตรทั้งหลายเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เชื่อมสัมพันธ์ต่อกัน การสร้างบรรยากาศที่มีสันติภาพ เสถียรภาพ เสมอภาค เชื่อถือกัน ร่วมมือกันเพื่อได้รับชัยชนะร่วมกัน สร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรที่ดีและหุ้นส่วนที่ดีตลอดไปนั้น สอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้ามีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1. ยืนหยัดความสมานสามัคคีและเชื่อถือกัน ส่งเสริมการพูดคุยเจรจาและการปรึกษาหารือ ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จีนก็จะเดินตามหนทางการพัฒนาอย่างสันติ และปฏิบัติตามหลักนโยบายทางการทูตที่ "ถือประเทศเพื่อนบ้านเป็นมิตร ถือประเทศเพื่อนบ้านเป็นหุ้นส่วน" อย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ จีนยินดีจะร่วมมือกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปฏิบัติตามหลักการที่ให้อภัยกันและปรึกษาหารืออย่างเป็นมิตร อาศัยกำลังของตน จัดการกับข้อขัดแย้งและปัญหาอย่างเหมาะสม โดยเชื่อว่า ถ้าเราส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ขยายความรับรู้ร่วมกัน เพิ่มพูนความเชื่อถือกัน ก็ย่อมจะแสวงหาช่องทางใหม่ของการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพส่วนภูมิภาคและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายได้อย่างแน่นอน จนดูแลเสริมสร้างและพัฒนามิตรสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

2. ยืนหยัดความร่วมมือเพื่อการได้รับชัยชนะร่วมกัน รับผลประโยชน์ร่วมกัน การรักษาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ต้องยืนหยัดความร่วมมือที่มุ่งสู่ความเป็นจริง ดำเนินความร่วมมือในรูปแบบใหม่ และยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้น จีนยินดีจะร่วมมือกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน นิวไฮเทค พลังงานใหม่ เศรษฐกิจหมุนเวียนและการเงิน ส่งเสริมการประสานและการสื่อสารกัน สร้างหลักใหม่ของความร่วมมือทางทะเลและความร่วมมือส่วนภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือและการพัฒนาอย่างแท้จริง

3. ยืนหยัดการศึกษาและถือประสบการณ์เป็นบทเรียนของกันและกัน ผลักดันความก้าวหน้าร่วมมือ จีนจะยืนหยัดการเปิดกว้าง เคารพความหลากหลายของโลก และหนทางการพัฒนา เคารพสิทธิในการเลือกระบอบสังคม และหนทางการพัฒนาของประเทศต่างๆ ขจัดความสงสัยกัน เสริมขีดความสามารถด้านการรับมือและต้านทานความเสี่ยงประเภทต่างๆและการท้าทาย ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ทำให้ความหลากหลายและความแตกต่างกลายเป็นแรงกระตุ้นการพัฒนาและความร่วมมือ

4. ยืนหยัดมิตรภาพภาคเอกชน เสริมสร้างฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้หนักแน่นแข็งแกร่ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดของประชาชน ความใกล้ชิดของประชาชนขึ้นอยู่กับความเข้าใจระหว่างกัน มิตรภาพภาคเอกชนเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทส การยืนหยัดและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประชาชนจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เป็นกระแสหลักและความปรารถนาร่วมกัน จีนยินดีจะร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการแลกเปลี่ยนฉันมิตรที่มีรูปแบบหลากหลาย ปูพื้นฐานทางสังคมและประชาชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจกันและใกล้ชิดยิ่งขึ้น จีนยินดีจะเป็นผู้สนับสนุน ผู้สร้างสรรค์และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประชาชนจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แขกผู้มีเกียรติและเพื่อนมิตรทั้งหลาย องค์การภาคเอกชนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั่วโลก การเข้าร่วมกิจการด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างกว้างขวาง ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ และมีบทบาทส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อการไปมาหาสู่กันระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนให้องค์การภาคเอกชนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างกัน หวังว่า บุคคลในวงการต่างๆและผู้แทนจากภาคเอกชนของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมประชุมจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเปิดเผยและสบายใจ เพื่อการบรรลุซึ่งความใฝ่ฝันร่วมกันของประชาชนจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กลายเป็นจริงขึ้น

สุดท้าย ขออวยพรให้การประชุมระดับสูงระหว่างภาคเอกชนจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จงประสบผลสำเร็จ

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040