"การเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างภาคเอกชน ร่วมกันสร้างอนาคตอันดีงาม"  คำปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมภาคเอกชนระดับสูงระหว่างจีน-ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2013-06-03 18:38:43  cri

โดย

นายหลี่ จิ้นจุน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของจีน

เรียน แขกผู้มีเกียรติที่เคารพและมิตรทั้งหลาย

ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากที่อยู่ร่วมกันกับเพื่อนมิตรจากประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เมืองหนาน

หนิงและร่วมกันเปิดฉากการประชุมภาคเอกชนระดับสูงระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นเพื่ออภิปรายอนาคตร่วมกัน ข้าพเจ้าในนามของฝ่ายจัดการประชุมจากสมาคมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศของจีน ยินดีต้อนรับผู้แทนและบุคคลในวงการต่างๆ จาก 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน โดยเฉพาะขอขอบคุณนายหลิว ฉีเป่า กรรมการกรมการเมืองและเลขาธิการสำนักเลขาธิการของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในนามพรรคและรัฐบาลมาเข้าร่วมการประชุมและกล่าวปราศรัยสำคัญในวันนี้ด้วย

มิตรภาพระหว่างภาคเอกชนเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนนั้นถือเป็นช่องทางสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์ใหม่ การพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะขาดการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างสองฝ่ายไม่ได้ ปีหลังๆ มานี้ องค์การภาคเอกชนของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งยังขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมสมานฉันท์ของจีน และขยายการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศมากขึ้นด้วย สมาคมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศของจีนเป็นสมาพันธ์องค์การภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของจีน ได้รวบรวมองค์การภาคเอกชนของจีน ดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับองค์การเอ็นจีโอของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย มีการเชิญชวนองค์การเอ็นจีโอต่างประเทศมาเยือนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานและการพัฒนาขององค์การเอ็นจีโอ นอกจากนี้ ยังเปิดสู่ภายนอกประเทศโดยร่วมมือกับองค์การเอ็นจีโอต่างประเทศดำเนินโครงการภาคเอกชนต่างๆ สร้างคุณงามความดีให้กับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การเอ็นจีโอของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะของประเทศกำลังพัฒนา เป็นกระบอกเสียงผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาสู่ประชาคมโลก การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือภาคเอกชนได้สร้างบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้พัฒนาไปด้วยดี รวมทั้งนำเสนอภูมิปัญญาและกำลังเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

แขกผู้มีเกียรติและเพื่อนมิตรทั้งหลาย การจัดตั้งการประชุมระดับสูงระหว่างภาคเอกชนจีน-ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับเสียงเรียกร้องให้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหม่สำหรับการดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือขององค์การเอ็นจีโอระหว่างสองฝ่าย สร้างเวทีใหม่สำหรับการส่งเสริมมิตรภาพภาคเอกชนจีน-ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักประเด็นของการประชุมครั้งนี้คือ "สร้างสรรค์สันติภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ความร่วมมือเพื่อได้รับชัยชนะร่วมกัน" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใฝ่ฝันและความปรารถนาร่วมกันของประชาชนจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน 2 วันข้างหน้า เราจะดำเนินการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็น "การรวบรวมประชามติเพื่อผลักดันการพัฒนาใหม่ของความสัมพันธ์จีน-ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" และ"มาตรการใหม่เพื่อความร่วมมือที่มุ่งสู่ความเป็นจริง" ตลอดจน "ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสันติภาพและการพัฒนาส่วนภูมิภาค" เชื่อว่า ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมจะพิจารณาจากภาพรวมของมิตรภาพจีน-ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยึดมั่นในหลักการแสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง รับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ อย่างจริงจัง ดำเนินการอภิปรายและเรียนรู้ประสบการณ์จากกันและกัน เสนอข้อเสนอเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ กระชับมิตรภาพ ส่งเสริมความร่วมมือที่มุ่งสู่ความเป็นจริง ตลอดจนส่งเสริมสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงส่วนภูมิภาค

ในระหว่างการประชุม เรายังจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักธุรกิจของจีนและประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือในโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกันด้วย นอกจากนี้ ยังจะจัดงานทัศนศึกษาและเยี่ยมชมงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มความรับรู้เข้าใจต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามชาติและการค้าระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการพัฒนาของวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการเปิดสู่ภายนอก และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเปิดสู่ภายนอกของท้องถิ่น หวังว่า ด้วยการเข้าร่วมอย่างแข็งขันของเพื่อนมิตรทั้งหลาย จะสร้างการไปมาหาสู่กันภาคเอกชนหลายระดับใหม่ทั้งภายในและภายนอกการประชุม ส่งเสริมมิตรภาพภาคเอกชน รวบรวมกำลังภาคเอกชนมาผลักดันและกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และข้าพเจ้าในนามของสมาคมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศขององค์การภาคเอกชน ขอเสนอข้อเสนอ 3 ประการ ดังนี้

1. สร้างการเสวนาให้เป็นช่องทางใหม่สำหรับการสืบทอดและพัฒนามิตรภาพระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุกรุ่น ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีพื้นฐานอันหนักแน่น รัฐบาลของทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กัน บรรลุซึ่งความเห็นพ้องต้องกันสำคัญเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายหลายประการ แต่หากเทียบกับการไปมาหาสู่กันทางภาครัฐที่นับวันเพิ่มมากขึ้นนั้น การไปมาหาสู่กันทางภาคเอกชนค่อนข้างน้อย ดังนั้น เราควรส่งเสริมการบุกเบิกพัฒนาการแลกเปลี่ยนและการไปมาหาสู่กันโดยตรงระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ ความเชื่อถือ และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองฝ่าย ดังนั้น การเสวนาครั้งนี้ควรแสดงบทบาทที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อม และเป็นทูตมิตรภาพภาคเอกชนระหว่างสองฝ่ายด้วย

2. สร้างการเสวนาให้เป็นเวทีใหม่สำหรับการดำเนินความร่วมมือในขอบเขตที่กว้างขวางและมีหลายระดับระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรักษาและส่งเสริมมิตรภาพภาคเอกชนระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะขาดความร่วมมือที่มุ่งสู่ความเป็นจริงไม่ได้ ควรนำความได้เปรียบของการเสวนาฯ ที่รวบรวมความปรารถนาของประชาชนและมีอิทธิพลอย่างกว้างขวาง พยายามแนะนำให้องค์การและวิสาหกิจภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นมาเข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมการประสานงานเพื่อความร่วมมือที่มุ่งผลปฏิบัติที่เป็นจริงและขยายช่องทางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ให้ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนเป็นส่วนเติมเต็มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและจึงกลายเป็นผลงานแห่งความร่วมมือยิ่งใหญ่ให้แก่ประชาชน

3. พยายามสร้างเป็นกลไกการพูดคุยเจรจาภาคเอกชนที่สอดคล้องกับกลไกพูดคุยเจรจาระหว่างรัฐบาลของจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นฐานของการจัดการเสวนาครั้งแรกเป็นผลสำเร็จนั้น ทำให้ขยายขอบเขตของการเสวนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและการเสวนาจะมีบทบาทอิทธิพลมากขึ้น จัดตั้งประเด็นหลักที่ต่างกันตามสถานการณ์ระหว่างประเทศและสถานการณ์ส่วนภูมิภาค และสถานการณ์ใหม่ ลักษณะใหม่ของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนปัญหาใหม่และการท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาและเสียงของประชาชน ร่วมกันแสวงหาแนวคิดใหม่และวิถีทางใหม่ของการรับมือและแก้ไขปัญหาจากแง่มุมภาคเอกชน สร้างทฤษฎีใหม่และความร่วมมือรูปแบบใหม่ ระดมความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ของภาคเอกชน เพิ่มพูนแรงผนวกและบทบาทของการเสวนาฯ ให้มากขึ้นต่อไป ทำให้การเสวนาฯ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการผลักดันการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างองค์การเอ็นจีโอของทั้งสองฝ่าย

แขกผู้มีเกียรติและเพื่อนมิตรทั้งหลาย ประชาชนจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยสร้างอารยธรรมที่เก่าแก่โบราณที่สุดในประวัติศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 อารยธรรมเหล่านี้กำลังจะก้าวไปสู่การฟื้นฟูใหม่ที่ยิ่งใหญ่ ในหนทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และเพิ่มกำลังแห่งประเทศชาตินั้น จีนหวังว่า จะส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปรารถนาให้ประชาชนทั่วโลกมีสันติภาพและอยู่เย็นเป็นสุข ข้าพเจ้าเชื่อว่า การที่ประชาชนจีนกับประชาชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่มีหลายระดับ หลายช่องทางและหลายปริมณฑลนั้น ย่อมจะกระตุ้นเจตนารมย์สร้างสรรค์ของประชาชนและได้ชื่นชมผลงานจากความร่วมมือที่งดงาม ขอให้เราร่วมแรงร่วมใจกัน ใช้ความพยายามร่วมกันเพื่ออนาคตอันดีงามที่มีสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และการได้รับชัยชนะร่วมกันของทั้งจีนและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สุดท้าย ขออวยพรให้การประชุมระดับสูงระหว่างภาคเอกชนจีนกับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จงประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040