China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

ข่าว
• เมืองเหอเฝยเปิดห้องสมุดสำหรับเด็กสมองพิการ 2009/10/30
• ซูโจวขายไข่ไก่ปลอดสารพิษ (P) 2009/10/30
• จีนกําหนดแผนการรับมือกับสภาวะฉุกเฉินประเภทต่างๆ 2.4 ล้านฉบับ 2009/10/27
• ดื่มสุราฉลองเทศกาลฉงหยาง 2009/10/26
• ผู้สูงอายุเมืองนานกิงรับประทานหมี่เส้นยาวเพื่ออวยพรให้มีอายุยืนยาวในเทศกาลฉงหยาง (P) 2009/10/26
• ท้องที่ต่างๆ ของจีนจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลปินเขา 2009/10/26
อ่านต่อ>>

จำนวนผู้มีอายุยืนของจีนเพิ่มมากขึ้น (P)
ชีวิตชาวบ้านจีน
• นางสาวต่ง หมิง จู อาสาสมัครในมณฑลเสฉวน
• รายได้เฉลี่ยของประชาชนจีนจะเพิ่มขึ้นต่อไป
• การรักษาพยาบาลและหางานทำเป็นปัญหาสังคมสำคัญที่สุดของจีนในปี 2009
(ภ)
อ่านต่อ>>

ซูโจวขายไข่ไก่ปลอดสารพิษ (P)

จำนวนผู้มีอายุยืนของจีนเพิ่มมากขึ้น (P)

ศาลเจ้าขงจื่อและพิพิธภัณฑ์สถาบันกั๋วจื่อเจี้ยนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในโอกาสเทศกาลฉงหยาง (P)

กรุงปักกิ่งจัดพิธีแต่งงานรําลึกการปฏิวัติสีแดง (P)
อ่านต่อ>>
บทความ
v การโดยสารรถไฟไปทิเบต (2)
v การโดยสารรถไฟไปทิเบต (1)
v ศาสตราจารย์หาน ว่านจาย ของมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูเสฉวน
v เยาวชนอาสาสมัครที่ร่วมโครงการสานสัมพันธ์จีน-ลาว
v จีนส่งเสริมการมีงานทำตามหลักการตลาด
v สัมผัสชีวิตและการงานของผู้พิการ
อ่านต่อ>>