China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
 
v จีนจะพยายามพัฒนาเขตเศรษฐกิจริมทะเลในมณฑลเหลียวหนิงให้เป็นเวทีสําคัญเปิดสู่ภายนอก
v จีนจะยืนหยัดนโยบายเปิดสู่ภายนอก ไม่ใช้มาตรการกีดกันทางการค้า
v จีนประกาศเค้าโครงการปฏิรูประบบยุติธรรมฉบับที่ 3
v เริ่มคัดเลือก"ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดในจีนในช่วง 30 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศ"(ภ)
v สักยภาพของประเทศและอิทธิพลทางสากลของจีนเข้มแข็งขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
v สื่อมวลชนต่างประเทศเห็นว่า การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 17 ผ่านมติเชิงประวัติศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท
v พิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวระหว่างประเทศและรำลึก30 ปีแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศ ณ หัวซี (ภ)
v นายหูจิ่นเทาหวังว่าบุคคลนอกพรรคคอมมิวนิสต์เสนอข้อคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปและพัฒนาชนบท
v พรรคคอมมิวนิสต์จีนวางแผนปฏิรูปและพัฒนาชนบท
v จีนยึดมั่นโอกาสทองของการปฏิรูปเปิดประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
v ผู้เชี่ยวชาญกระทรวงการศึกษาเห็นว่า บริษัทระหว่างประเทศกลายเป็นกำลังสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปทางการศึกษา
v การสร้างระบบสาธารณบริการด้านวัฒนธรรมในเมืองและชนบทเห็นผลได้ชัด
v 30 ปีทำการปฏิรูปและการเปิดประเทศทำให้เศรษฐกิจภาคเอกชนของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว
v 30 ปีที่ทำการปฏิรูปและการเปิดประเทศทำให้รายได้เกษตรกรจีนเพิ่มมากขึ้น 7.1% ต่อปี
v ความเป็นเมืองของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ว
v เขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมบุกเบิกพัฒนาระดับชาติสร้างมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของจีน
v การที่นายกรัฐมนตรีจีนเดินทางไปยังสหประชาชาติครั้งนี้เป็นการประกาศชี้แจงอย่างหนักแน่นในเรื่องการปฏิรูปเปิดประเทศ และพัฒนาอย่างสันติของจีน
v นายกรัฐมนตรีจีนเรียกร้องให้ปฏิบัติตาม"การยืนหยัด"3 ประการหลังโอลิมปิก (ภ)
v จุฬาฯ จัดสัมมนา "การปฏิรูปการเปิดประเทศกับการพัฒนาการศึกษาของจีน"(ภ)
v มนตรีแห่งชาติจีนระบุ ต้องดำเนินการปฎิรูปองค์กรรัฐบาลท้องถิ่น
v สื่ออเมริกันระบุ โอลิมปิกบ่งบอกผลการปฏิรูปและเปิดสู่ภายนอกของจีน
v รัฐบาลจีนผ่านความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันการปฏิรูปและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขตดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซี
v หลังงานกีฬาโอลิมปิกจีนจะไม่ปิดประตูที่เปิดต่อสื่อมวลชนต่างประเทศ
v กรมพลังงานแห่งชาติจีนเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการ
v จีนจะเดินหน้าปฏิรูประบบสิทธิป่าไม้ชุมชน
v นายลี กวนยูชื่นชมผลสำเร็จในการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา
v นายกรัฐมนตรีจีนระบุ ในการกู้ภัยแผ่นดินไหว รัฐบาลจีนยืนหยัดถือคนเป็นหลักและเปิดต่อภายนอกมาโดยตลอด
v โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า นโยบายการเปิดสู่ภายนอกของทิเบตไม่ได้เปลี่ยนแปลง
v มณฑลซานตุงเปิดช่องทางพิเศษให้กับการนำเข้าบุคลากรระดับสูงด้านบริการจากต่างประเทศ
v การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติเป็นผลดีต่อการเปิดประเทศของจีน
1 2 3 4 5