China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
 
• เปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 (P) 2009YY10MM23DD
• สถานีวิทยุอ่าวเป่ยปู้ออกอากาศอย่างเป็นทางการ 2009YY10MM23DD
• จัดงานราตรีเปิดฉากเทศกาลศิลปะเพลงพื้นเมืองนานาชาติหนานหนิงครั้งที่ 11 (P) 2009YY10MM21DD
• งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 เปิดงาน 2009YY10MM20DD
• งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนครั้งที่ 6 สร้างสถิติสูงสุดหลายประการ (P) 2009YY10MM20DD
• การแข่งขันเชิดสิงโตนานาชาติจีน-อาเซียนประจำปี 2009 จัดขึ้นที่เมืองอู๋โจว (P) 2009YY10MM19DD
• ผลการประกวดทูตมารยาทของจีน-อาเซียนประจำปี 2009 (P) 2009YY10MM13DD
• งานมหกรรมจีน-อาเซียนกำหนด "เมืองแห่งมนต์เสน่ห์" 9 เมือง (P) 2009YY08MM31DD
• 6 ประเทศยืนยันจองหอแสดงงานมหกรรมจีน – อาเซียนครั้งที่ 6 (P) 2009YY08MM24DD
• เปิดฉากการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนด้วยแฟชั่นโชว์ (P) 2009YY08MM14DD
• การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่41เปิดขึ้น (P) 2009YY08MM14DD
• สถาบันอุดมศึกษาจีนกับประเทศอาเซียนลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 80 ฉบับ (P) 2009YY08MM07DD
• "สัปดาห์แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียน" (P) 2009YY08MM06DD
• คณะสื่อมวลชนอาเซียนเยือนซีอาร์ไอ (P) 2009YY08MM03DD
• การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระหว่างอาเซียน จีน ญี่ปุ่นและเกาลีใต้จัดขึ้นที่พม่า (P) 2009YY07MM30DD
• นายหยางเจี๋ยฉือเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (P) 2009YY07MM23DD
• จีนยินดีเพิ่มการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือกับอาเซียนให้มากขึ้น (P) 2009YY07MM23DD
• ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 42 ประกาศแถลงการณ์ร่วม (P) 2009YY07MM21DD
• การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเปิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต (P) 2009YY07MM20DD
• นายกรัฐมนตรีไทยมั่นใจว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้นที่ภูเก็ตมีความปลอดภัย (P) 2009YY06MM26DD
• นายกรัฐมนตรีจีนเจรจากับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (P) 2009YY06MM03DD
• สหภาพยุโรปเริ่มเข้าสู่กระบวนการสัญญามิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน (P) 2009YY05MM29DD
• จัดตั้งกองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศส่วนภูมิภาคเอเชียในปีนี้ (P) 2009YY05MM04DD
• เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศจีนระบุ ความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียนจะพัฒนาสู่ระดับลุ่มลึกยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2009YY04MM10DD
• อาเซียนมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่อันดับ 3 ของจีน (P) 2009YY04MM10DD
• จีนและพม่าลงนามข้อตกลงทางการเกี่ยวกับการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันดิบและก๊าสธรรมชาติ (P) 2009YY03MM27DD
• นายหลี่ฉางชุนเดินทางไปเยือนพม่า (P) 2009YY03MM26DD
• จีนย้ำว่า การเรียกร้องอธปไตยเหนือเกาะหวงเหยน และหมู่เกาะหนานซาของประเทศอื่นล้วนผิดกฎหมายและจะไม่เกิดผลใดๆ ทั้งสิ้น (P) 2009YY03MM12DD
• เมืองหนานหนิงจะสร้างศูนย์สารสนเทศจีน-อาเซียนในปี 2015 (P) 2009YY03MM12DD
• นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า แผนกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนมีส่วนช่วยต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (P) 2009YY03MM02DD
1 2 3 4