China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2009
อ่านต่อ>>

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง
 
• นายกรัฐมนตรีจีนระบุ จะติดต่อเจรจากับทะไลลามะต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับความจริงใจของทะไลลามะ 2009YY03MM13DD
• นายกรัฐมนตรีจีนเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาประกันความปลอดภัยของทรัพย์สินจีน (P) 2009YY03MM13DD
• นโยบายการคลังเป็นวิธีการรับมือกับวิกฤตการเงินโลกที่ได้ประสิทธิผลมากที่สุด (P) 2009YY03MM13DD
• เป้าหมายการเติบโตของ GDP 8% แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความหวังของจีน (P) 2009YY03MM13DD
• ทิเบตจะปฏิบัติตามนโยบายเปิดสู่ภายนอก อย่างเ็ด็ดเดี่ยวเเน่วเเน่ (P) 2009YY03MM13DD
• จีนเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตการเงินโลกที่อาจยืดเยื้อเป็นเวลานาน (P) 2009YY03MM13DD
• จีนพยายามเพื่อรักษาความมั่นคงของเงินหยวนอย่างเหมาะสมและสมดุลกัน (P) 2009YY03MM13DD
• การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 11 ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง (P) 2009YY03MM13DD
• การประชุมสภาผู้แทนประชาชนเป็นระบอบการเมืองและระบอบประชาธิปไตยพื้นฐานของจีน (P) 2009YY03MM11DD
• สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเรียกร้องให้บัญญัติกฎหมายอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวิถีชนโดยเร็ว (P) 2009YY03MM11DD
• การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒ จัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๓ ขึ้นที่มหาศาลาประชาชน (P) 2009YY03MM10DD
• อุตสาหกรรมจีนส่อแววดีขึ้น แม้อยู่ในช่วงที่ยากลำบากมากที่สุด (P) 2009YY03MM10DD
• รัฐมนตรีพาณิชย์จีนระบุ จีนคัดค้านลัทธิกีดกันทางการค้า และยินดีที่จะขับเคลื่อนกระบวนการการเจรจารอบโดฮาอย่างแข็งขัน 2009YY03MM10DD
• การค้าต่างประเทศของจีนยังน่าห่วงในอีกหลายเดือนข้างหน้า (P) 2009YY03MM10DD
• รัฐมนตรีบุคลากรเเละประกันสังคมจีนระบุ  เเรงงานจากชนบท กว่า 80% จะมีงานใหม่ (P) 2009YY03MM10DD
• สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนจะเสริมความเข้มงวดตรวจสอบการใช้เงิน 4 ล้านล้านหยวน (P) 2009YY03MM10DD
• นายกรัฐมนตรีจีนเน้นว่า ต้องสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่ยุติธรรมแก่เศรษฐกิจที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของรัฐ 2009YY03MM09DD
• สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนจะเสริมการตรวจสอบการใช้เงิน ๔ ล้านล้านหยวนให้มากขึ้น 2009YY03MM09DD
• ประธานาธิบดีจีนเน้นว่า ทิเบตต้องยึดมั่นภารกิจการพัฒนาและความมั่นคง 2009YY03MM09DD
• ประธานสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนระบุสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนจะพยายามส่งเสริมการบัญญัติกฎหมายด้านสังคม (P) 2009YY03MM09DD
• สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนส่งเสริมให้บัญญัติกฎหมายตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นประชาธิปไตย (P)
 2009YY03MM09DD
• สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติสนใจปัญหาความปลอดภัยของอาหาร (P) 2009YY03MM09DD
• ใช้งบ 18,000 ล้านหยวน ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานงานมหกรรมโลกเซี่ยงไฮ้ 2009YY03MM08DD
• บ้านพัก การศึกษาและการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการบูรณะฟื้นฟูเขตประสบภัยแผ่นดินไหว 2009YY03MM08DD
• ผู้ว่าการทิเบตระบุว่า การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ทิเบต เป็นภาระหน้าที่อันดับแรก (P) 2009YY03MM08DD
• นายกรัฐมนตรีจีนระบุ เมื่อเผชิญความยากลำบาก ผู้นำระดับต่างๆ ต้องกล้าแบกรับ (P) 2009YY03MM08DD
• คำพูดของทะไลลามะไม่ตรงกับการกระทำ 2009YY03MM07DD
• รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระบุ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศเอเชียสร้างบนพื้นฐานแห่งความจริงใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2009YY03MM07DD
• รัฐมนตรีต่างประเทศจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวทั้งในและต่างประเทศ (P) 2009YY03MM07DD
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุ จีนกับญี่ปุ่นควรสร้างกลไกความร่วมมือระยะยาวเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร 2009YY03MM07DD
1 2 3