ประธานาธิบดีจีนเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศมาเลเซีย
ภาพการถ่ายทอดสด

นายสี จิ้นผิงกล่าวปาฐกถาที่รัฐสภาอินโดนีเซีย

ประธานรัฐสภาอินโดนีเซียกล่าวคำปราศรัย

ผู้เข้าร่วมรับฟังทยอยกันเข้าสู่บริเวณงานก่อนการกล่าวปาฐกถาในรัฐสภาอินโดนีเซีย
อ่านต่อ>>
ข่าว
v นายโอบามาเห็นว่าการขาดประชุมสุดยอดเอเปคเป็นการเสียโอกาสที่ดี
v ปาฐกถาในที่ประชุมผู้นำเอเปคของประธานาธิบดีจีนได้รับคำชื่นชมจากหลายฝ่าย
v นายสี จิ้นผิง กลับถึงกรุงปักกิ่ง เสร็จสิ้นการเยือนอินโดนีเซียมาเลเซีย และการประชุมผู้นำเอเปคครั้งที่ 21
v นายสี จิ้นผิง กล่าวปาฐกถาในการส่งเสริมการเชื่อมโยงกันของนเอเชียแปซิฟิกในการประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ 21
v นายสี จิ้นผิง กลับจีนหลังเข้าร่วมการประชุมผุ้นำเอเปค
v ประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีปิดการประชุมผู้นำเอเปค
v ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงแจ้งข้อเสนอของจีนในเรื่องระบบการค้าพหุภาคี
v ประธานาธิบดีจีนพบปะกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้
อ่านต่อ>>
เสียงการถ่ายทอดสด

ถ่ายทอดสดเป็นลายลักษณ์อักษร
องค์การเอเปค (APEC)
        องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก หรือเอเปคเป็นองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีระดับสูงสุด ทรงอิทธิพลมากที่สุดและมีกลไกดำเนินงานที่สมบูรณ์ที่สุดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ 5-7 เดือนพฤศจิกายนปี 1989 ออสเตรีเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ แคนาดาและประเทศสมาชิกของอาเซียนซึ่งมี 6 ประเทศได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีของเอเปคครั้งแรกที่กรุงแคนเบอร์รา นครหลวงของออสเตรเลีย ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่า เอเปคก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ……(รายละเอียด)
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอเปค
        เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 1991 (พ.ศ. 2534) จีน ไทเปของจีน(ไต้หวันของจีน)และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีนได้เข้าร่วมองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเซีย-แปซิฟิก หรือเอเปค (APEC) อย่างเป็นทางการ บนหลักการ " จีนเดียว" และ "แยกประเทศอธิปไตยกับเขตเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคออกจากกัน" ต่อจากนั้น จีนได้ดำเนินความร่วมมือกับเอเปคในด้านต่างๆ อย่างแข็งขันและลึกซึ้งมาโดยตลอด แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์อันสำคัญในการผลักดันกระบวนการร่วมมือของเอเปค……(รายละเอียด)
ความสัมพันธ์จีน-อินโดนีเซีย

        จีนและอินโดเนเซียได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูต ณ วันที่ 13 เดือนเมษายน ปีค.ศ. 1950 หลังจากเหตุการณ์ " 9. 30 " ของอินโดเนเซียได้เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ 1965 สองประเทศได้ตัดความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคร ปี ค.ศ. 1967

        ในทศวรรษ 1980 ศตวรรษที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองค่อย ๆ คลี่คลาย ปีค.ศ. 1989 นายเฉียน ฉี เชิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ต่างได้พบปะกับนายฮาจิ โมฮัมหมัด ซูฮาร์โต ประธานาธิบดีอินโดเนเซียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดเนเซีย เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต เดือนธันวาคมปีเดียวกัน ประเทศทั้งสองได้จัดการพูดคุยเจรจาในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเทคนิคของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศกลับสู่ความเป็นปรกติ และได้ลงนามในข้อความบันทึกของการพูดคุยเจรจาด้วย เดือนกรกฎคม ปี ค.ศ. 1990 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดเนเซยได้มาเยือนจีนตามคำเชิญ สองประเทศได้ออกแถลงการณ์ว่าด้วยการฟืนฟูความสัมพันธ์ทางการทูต ……(รายละเอียด)

แนะนำสั้น ๆของนายสี จิ้นผิง

        ชนชาติฮั่น เกิดที่อำเภอฟู่ฟิง มณฑลส่านซี เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 1953 เริ่มทำงานเมื่อเดือนมกราคม ปี 1969 เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนมกราคม ปี 1974 จบจากสถาบันสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิงหวา วิชาทฤษฎีการเมือง และแนวคิดของลัทธิมาร์ค เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชิงหัวในช่วงทำงานแล้ว จนจบปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์

       ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองประธานาธิบดีจีน รองประธานคณะกรรมาธิการทหารแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน อธิการบดีโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง……(รายละเอียด)

บทความ
v เอเปคมุ่งแสวงหาพลังใหม่เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกภายใต้สถานการณ์ใหม่ v เปิดการประชุมผู้นำเอเปคครั้งที่ 21
v ประชาคมโลกชื่นชมการเยือนอินโดนีเซียของผู้นำจีน v นายสี จิ้นผิงกล่าวปาฐกถาที่รัฐสภาอินโดนีเซีย
v ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของอินโดนีเซียและมาเลเซีย (3) v ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของอินโดนีเซียและมาเลเซีย (2)
v ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของอินโดนีเซียและมาเลเซีย (1) v อินโดนีเซียให้ความสำคัญต่อการเยือนของผู้นำจีน
v ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงจะเริ่มเดินทางไปเยือนประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ v ความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จีน-อินโดนีเซียพัฒนาในทุกๆ ด้าน
อ่านต่อ>>
จีนกับอินโดนีเซีย

ผู้นำจีนเข้าร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย "มิตรภาพจีน-อินโดนีเซีย"

นายสี จิ้นผิงกล่าวปาฐกถาที่รัฐสภาอินโดนีเซีย

ผู้นำจีนเจรจากับผู้นำอินโดนีเซีย
อ่านต่อ>>
v ประชาคมโลกชื่นชมการเยือนอินโดนีเซียของผู้นำจีน
v รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียชื่นชมคำปราศรัยในรัฐสภาของนายสี จิ้นผิงและความร่วมมือจีน-อินโดนีเซีย
v นายสี จิ้นผิงพบปะกับประธานรัฐสภาอินโดนีเซีย
v นายสี จิ้นผิงกล่าวปาฐกถาที่รัฐสภาอินโดนีเซีย
v ผู้นำจีนเจรจากับผู้นำอินโดนีเซีย
v ผู้นำจีนเริ่มเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ
อ่านต่อ>>
จีนกับมาเลเซีย

ประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือเศรษฐกิจจีน-มาเลเซีย

ประธานาธิบดีจีนพบปะกับอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

ประธานาธิบดีจีนเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศมาเลเซีย
อ่านต่อ>>
• วงการต่างๆ ของต่างประเทศชื่นชมผลงานการเยือนมาเลเซียของผู้นำจีน
• ผู้นำจีนเดินทางออกจากกัวลาลัมเปอร์ไปยังเกาะบาหลี เพื่อร่วมประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 21
• ประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือเศรษฐกิจจีน-มาเลเซีย
• ประธานาธิบดีจีนพบปะกับอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
• ประธานาธิบดีจีนเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศมาเลเซีย
• นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเชื่อมั่นว่ามาเลเซียกับจีนจะมีอนาคตที่สดใสร่วมกัน
• ผู้นำจีนเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์เริ่มเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ
อ่านต่อ>>
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040