กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย พร้อมร่วมเปิดความร่วมมือกับจีนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2013-09-17 10:04:19  cri

ปีนี้เป็นปีแรกที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ได้รับเชิญจากจีนให้เข้าร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 10 ที่เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กันยายนที่ผ่านมา

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงฯ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอ ระหว่างไปร่วมงานมหกรรมฯ ว่า ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯของไทยและจีน ได้มีความร่วมมือกันอยู่แล้ว แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่กระทรวงฯได้มาร่วมจัดแสดงงานด้วย ภายใต้แนวคิด Advance Technology เป็นการตอบรับตามคำเชิญของนายหว่าง กัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯของจีนที่เดินทางไปเยือนไทย

ปีนี้ กระทรวงฯ จัดงานภายใต้แนวคิด From Nature to Science and Technology เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางการเกษตร ดังนั้นจึงต้องหาทางจะทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและทำให้มีผลผลิตได้มากขึ้น จึงได้นำผลงานค้นคว้า วิจัยด้านต่างๆที่พัฒนาจากงานด้านการเกษตร มานำเสนอ อาทิ การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ข้าวหอมมะลิของไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และข้าวหอมนิลซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีส่วนช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ และข้าวสังข์หยด ซึ่งอุดมด้วยวิตามิน และมีแร่ธาตุสูง ข้าว เยลโลไรซ์ 11 เหมาะในการทำเส้นก๋วยเตี๋ยว เพราะนุ่มเหนียว และข้าว ไรซ์เบอรี่ มีวิตามินอี สังกะสี ก็มีการแยกสายพันธุ์ใหม่ๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย มีการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ข้าว เช่น กาบาไรซ์ ข้าวกล้องงอก น้ำนมข้าว

นอกจากนี้ก็มีการจัดแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เช่น การทำโซนนิ่งด้านการเกษตร โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวมของพื้นที่ในประเทศไทย ทั้งสภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นดิน ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ประกอบกันเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสม ให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากขึ้น รวมไปถึงการใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ และแนะนำพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่จะใช้เพาะปลูก

เทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่กระทรวงฯ ได้พัฒนา เพื่อช่วยด้านการเกษตร คือการคิดค้น "ใบข้าว แอพลิเคชั่น" เพื่อใช้บนมือถือสมาร์ทโฟน ให้เกษตรกร นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง สามารถไปใช้โดยถ่ายรูปใบข้าว เพื่อมาทดสอบเทียบสีกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ข้าวต้นนั้น ขาดธาตุอาหารอะไร เป็นโรคอะไร จะได้รักษาหรือแก้ไขได้ตรงจุด อาทิ ขาดธาตุไนโตรเจน หรือฟอสฟอรัส ก็สามารถเพิ่มปุ๋ยที่มีแร่ธาตุเฉพาะที่ขาดได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยมากเกินไป หรือใส่แบบเหมารวม ทำให้เกษตรกรประหยัดเงิน ไม่สิ้นเปลือง นักวิชาการทำงานสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับและตรวจในห้องปฏิบัติการ เกษตรกร ก็สามารถหมั่นดูแล ตรวจสอบใบข้าวได้ตลอดระยะเวลาการปลูก ทำให้เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

ในงานมหกรรมจีนอาเซียนครั้งที่ 10 ปีนี้ หนึ่งในสี่พันธกิจที่ได้ประกาศในพิธีเปิดคือการริเริ่ม การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯของไทย กล่าวว่า ปีที่แล้ว จีนได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านนี้กับอาเซียน โดยได้จัดตั้ง China- Asian Science and Technology Partnership (China-Asian STEP) และมีความร่วมมือหลายด้าน เช่น

1. การใช้ห้องปฏิบัติการ และห้องทดสอบ ระบบรางและโลหะร่วม ( Join Lab)

2. ความร่วมมือด้านดาวเทียม เพื่อใช้ข้อมูลแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ( remote censing)

3. การพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (young scientists) อายุไม่เกิน 45 ปี จีนได้เชิญให้ไทยส่งนักวิทยาศาสตร์มาร่วมงานพัฒนาและวิจัยร่วมกัน 10 คน ในเวลาประมาณ 6 เดือน-

1 ปี โดยจีนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ก็เป็นโอกาสดีที่นักวิทยาศาสตร์ฯไทยจะได้วิจัยในหัวข้อที่ตนเองสนใจมาทำงานร่วมกับจีน

4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) การแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น

สำหรับความร่วมมือมีหลายระดับ ตั้งแต่การทำวิจัยร่วมกัน เพื่อแบ่งปันความรู้ หากมีผลงานออกมาแล้ว การจะนำไปสู่ประโยชน์เชิงพานิชย์ ต้องมีการทำข้อตกลงและดูแลทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน

อีกด้านหนึ่ง กระทรวงฯได้มีความร่วมมือในระดับอาเซียนมีก���รใช้ข้อมูลดาวเทียม เพื่อช่วยป้องกันภัยพิบัติต่างๆ

สำหรับความพร้อมของกระทรวงฯในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯของไทย กล่าวว่า งานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเหมือนยาดำที่เข้าไปแทรกอยู่ในทุกๆงาน เช่น การพัฒนาคน บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมจะเข้าไปมีส่วนในด้านเทคโนโลยี ค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจกับประเทศอื่นๆได้

ส่วนด้านต้นน้ำ ผู้ผลิต เช่นเกษตรกร ก็จะใช้งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสร้างความหลากหลายของสายพันธุ์พืช หาวิธีใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสามารถลดต้นทุนโดยได้ผล

เพิ่มมากขึ้น หรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ในเวลาเดียวกันก็จะพัฒนาคุณภาพของห้องแล็ป ห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวก และทำให้นักวิจัยสามารถทำงานได้รวดเร็ว มีความก้าวหน้ามากขึ้น

โสภิต หวังวิวัฒนา เรียบเรียง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
泰国
v ระหว่างบรรทัด เก็บตก งานมหกรรมจีน-อาเซียน และการประชุมพานิชย์และการลงทุนจีน-อาเซียน ครั้งที่ 10 ตอนที่ 2 2013-09-12 15:52:27
v ระหว่างบรรทัด: งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10 และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 10  โอกาส-ความท้าท้าย 2013-09-09 15:26:57
v ระหว่างบรรทัด: เก็บตก งานมหกรรมจีน-อาเซียนครั้งที่ 10 และการประชุมสุดยอดว่าด้วยการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียนครั้งที่ 10 2013-09-05 16:49:54
v ระหว่างบรรทัด:จีนประสบปัญหา สัดส่วนระหว่างเพศชายหญิง ไม่สมดุลมากที่สุดในโลก 2013-09-02 18:36:31
v ระหว่างบรรทัด:บทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างความเป็น "ประชาคมอาเซียน" 2013-08-26 18:02:52
v โอกาส อุปสรรคและความท้าทายของ ความสัมพันธ์หุ้นส่วนจีน- อาเซียนครบรอบ 10 ปี 2013-08-20 11:31:11
v ก้าวสำคัญที่ต้องจับตาพัฒนาการด้านอวกาศและการบินของจีน ตอนที่ 2 2013-07-16 14:12:44
v ก้าวสำคัญที่ต้องจับตาพัฒนาการด้านอวกาศและการบินของจีน ตอนที่ 1 2013-07-09 21:16:07
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040