กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง – ล้านช้าง อีกแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทย (3)
  2018-01-10 11:37:29  cri

การดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้างยังเป็นการสนับสนุนดึงดูดให้นักธุรกิจจีนลงทุนในไทย

ขณะนี้ มีบริษัทจีนจำนวนมากแสดงความสนใจที่จะลงทุนในไทย เพื่อใช้ไทยเป็นศูนย์โลจิสติกส์เพื่อซัพพลายสินค้าในประเทศอาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน ขณะนี้ นิคมอุตสาหรรมระยองเป็นที่ตั้งของโรงงานจีนกว่า 80 โรงงาน ส่วนมากประกอบธุรกิจยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักร ทั้งนี้รัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะขยายฐานการผลิตในต่างประเทศ และมีแผนที่จะสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมและกลางไปทำธุรกิจในต่างประเทศ และไทยเป็นประเทศที่นักธุรกิจจีนนิยมไปลงทุนอย่างมาก รายการลงทุนของจีนในไทยครอบคลุมธุรกิจเกษตร เหมือง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร และเคมี

 

กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้างยังมีบทบาทสำคัญในการกระชับการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวัฒนธรรมระหว่างจีน-ไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วยความผูกพันอันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิด ทำให้ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนพัฒนาไปอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นมาโดยตลอด ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำชาติ ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดีและได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากประชาชนของแต่ละฝ่าย ไปจนถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ในด้านนี้ยังได้รับการส่งเสริมโดยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของไทย โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงสนพระทัยในภาษา วัฒนธรรรม และประวัติศาสตร์ของจีนยิ่ง ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน รวมทั้งเยาวชนของไทยในการศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงริเริ่มการแสดงดนตรี "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน" ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมนับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนในด้านอื่นๆ จากนี้ไป การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวัฒนธรรมต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้างจะยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้น

กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบันไทยกับจีนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่เจริญรุดหน้าในทุกด้าน และนับวันจะยิ่งพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้ง ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ดังนั้น ในช่วงศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีน ไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

จากนี้ไป ทั้งสองประเทศจะสามารถร่วมดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง – ล้านช้าง เพื่อประสบความสำเร็จมากขึ้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040