จีนออกแผนพัฒนาการแพทย์แผนจีนปี 2021-2025

2022-03-30 14:20:46 | CRI
Share with:

จีนออกแผนพัฒนาการแพทย์แผนจีนปี 2021-2025

เมื่อเร็ว ๆ นี้  คณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่แผนพัฒนาการแพทย์แผนจีนระหว่างปี 2021-2025  โดยกำหนดหน้าที่สำคัญ 10 ประการ  ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบบริการด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพดีและประสิทธิภาพสูง อบรมบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  ส่งเสริมการคุ้มครองและสืบสานการแพทย์แผนจีน  โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีน   พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนจีน   พัฒนาการบริการเพื่อบำรุงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน สร้างความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีน  เร่งการเปิดกว้างของการแพทย์แผนจีน  และดำเนินการปฏิรูปด้านการแพทย์แผนจีน  เป็นต้น

นอกจากนี้  แผนพัฒนาฉบับนี้ยังได้กำหนดดัชนีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมจำนวนหนึ่ง  ซึ่งรวมถึงการสร้างสรรค์ศูนย์การแพทย์แผนจีนระดับชาติจำนวนหนึ่ง  โรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนที่มีเอกลักษณ์จำนวน 130 แห่ง  บรรลุเป้าหมายให้โรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนของรัฐมีจำนวนเตียงผู้ป่วยเฉลี่ย 0.85 เตียงต่อหนึ่งพันคน  และจำนวนแพทย์แผนจีนเฉลี่ย 0.62 คนต่อหนึ่งพันคน

 

(Yim/Zhou)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-03-2566)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (28-03-2566)

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-03-2566)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (27-03-2566)

周旭