China Radio International
ข่าวภายใน
    ประเทศ
ข่าวต่างประเทศ
 ข่าวการเมืองและ
 การต่างประเทศ
 ข่าวเศรษฐกิจ
 ข่าววัฒนธรรม

 ข่าววิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยี่

 ข่าวกีฬา
 ข่าวอื่น

จีนปัจจุบัน

เศรษฐกิจ

พาเที่ยวจีน

วัฒนธรรม

ชนชาติส่วนน้อย

การเมือง

v ซีอาร์ไอพบท่านผู้ฟังที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม"สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน" (2) 2009/11/12
v บทสัมภาษณ์ผู้ฟังสามท่านที่ได้รัับรางวัลจากโครงการ"สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีสาธารณรัฐประชาชนจีน "(ตอนที่ 1) 2009/11/05
v ตอบจดหมายท่านผู้ฟัง (20091022) 2009/10/22
v อาจารย์เกื้อพันธุ์เล่าความรู้สึกต่อการร่วมเดินขบวนพาเหรดในวันชาติืจีน 2009/10/15
v ตอบจดหมายท่านผู้ฟัง(20091008) 2009/10/08
v ตอบจดหมายท่านผู้ฟัง(20090924) 2009/09/24
v ศาสตราจารย์ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์สอนภาษาจีนคนแรกในมหาวิทยาลัยของไทย (ตอนที่ 2) 2009/09/17
v ศาสตราจารย์ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์สอนภาษาจีนคนแรกในมหาวิทยาลัยของไทย (1) 2009/09/10
v ตอบจดหมายท่านผู้ฟัง(20090903) 2009/09/03
v ตอบจดหมายท่านผู้ฟัง(20090827) 2009/08/27
v ตอบจดหมายท่านผู้ฟัง(20090820) 2009/08/20
อ่านต่อ>>

สถานีวิทยุอ่าวเป่ยปู้ออกอากาศอย่างเป็นทางการ
อ่านต่อ>>
มอบเพลงจากใจ

คุณยู่ ขื่อเหวย-นักร้องสาวแผ่นดินใหญ่จีน

รักประชาชาติจีน

คุณโจว เจี๋ยหลุน-ดาราหนุ่มไต้หวัน

คุณหยู เฉิงชิ่ง-ดาราชายไต้หวันที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเอเชีย
อ่านต่อ>>
เล่าเรื่องเมืองจีน
v สถานเอกอัครราชทูตไทยวางศิลาฤกษ์อาคารใหม่ที่กรุงปักกิ่ง
v วัดวาอารามในปักกิ่ง (ภ)
v วัดฝ่าเหมิน
v ทะเลสาบซีหู (ภ)
v ภูเขาอู่ไถ (ภ)
v ภาพวาดจากเกษตรกรอำเภอฮู่เสี้ยนประเทศจีน(ภ)
v เซียว---เครื่องเป่าของจีน(ภ)
อ่านต่อ>>