เจาะลึกผลสำเร็จ 11 ข้อการปฏิรูปเปิดประเทศ 40 ปีของจีน (3)
  2018-08-09 10:18:18  cri

ช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ชาวนาจำนวนหลายร้อยล้านคน พ้นจากสภาพความยากจน หมู่บ้านชนบทส่วนหนึ่งกลายเป็นเมืองที่ทันสมัย รถไฟความเร็วสูงที่เป็นสัญลักษณ์ของนิวไฮเทควิ่งอยู่ระหว่างเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ความเจริญของเศรษฐกิจจีนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่น่าเชื่อ เมื่อเร็วๆ นี้ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ "เดีย เจย์ต" (Die Zeit) ของเยอรมนีเผยแพร่บทความในหัวข้อ "สูงยิ่งขึ้น ไกลยิ่งขึ้น เร็วยิ่งขึ้น" โดยนำเอาเจาะลึกสูตรสำเร็จ 11 ข้อของการปฏิรูปเปิดประเทศจีนในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา

8. ปี 2016 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยต่อคนคิดเป็น 7 ตัน

ตัวเลขดังกล่าวเมื่อเทียบกับเยอรมนีแล้วยังคงต่ำมาก แต่ถ้าเป็นยอดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของทั่วประเทศ คงไม่มีประเทศใดจะปล่อยมากกว่าจีน ปัจจุบัน สภาพอากาศของทั่วโลกขึ้นอยู่กับจีน จีนก็รู้เรื่องนี้อย่างชัดเจน และกำลังใช้นโยบาย ทุ่มกำลังปรับปรุงหน่วยงานการไฟฟ้า โดยปิดโรงงานถ่านหินที่สิ้นเปลืองพลังงานและก่อมลพิษถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาคมโลก สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดว่า จนถึงปี 2040 สัดส่วนของถ่านหินที่มีในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะลดน้อยลงอย่างมาก ส่วนพลังงานหมุนเวียนจะกลายเป็นแหล่งที่มาสำคัญของพลังงานไฟฟ้า

เดือนมิถุนายน 2018 ที่ผ่านมา มีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานสะอาด คือมณฑลชิงไห่ภาคตะวันตกของจีน จ่ายพลังไฟฟ้าโดยไม่ต้องเผาถ่านหินสักก้อนติดต่อกัน 9 วัน

กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้หัวข้อ "พลังงานไฟฟ้าสีเขียว 9 วัน"จัดเสนอโดยกลุ่มบริษัทเครือข่ายการไฟฟ้าแห่งชาติของจีน (State Grid) โดยระหว่างเวลา 00.00 น.วันที่ 20 - 24.00 น.วันที่ 28 มิถุนายน ทั่วทั้งมณฑลจ่ายพลังไฟฟ้าทั้งหมดจากพลังน้ำ พลังลมและพลังแสงอาทิตย์ แต่ไม่มีพลังถ่านหิน การปล่อยมลพิษเป็น 0 ซึ่งเท่ากับลดการเผาถ่านหิน 800,000 ตัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.44 ล้านตัน

และพลังงานสะอาดที่ผลิตในช่วงนี้ นอกจากสนองความต้องการของโรงงาน ชาวบ้านและสถานที่สาธารณะของมณฑลชิงไห่ที่มีเนื้อที่ประมาณ 720,000 ตารางเมตรแล้ว (เนื้อที่ประเทศไทยประมาณ 520,000ตารางเมตร) ยังสามารถส่งพลังงานสะอาดส่วนหนึ่งไปสู่มณฑลอื่นๆ ด้วย

ปัจจุบันในประเทศจีน ประสิทธิภาพของพลังงานและรถยนต์พลังไฟฟ้าได้รับความสนใจจากทางการและนักธุรกิจเอกชน เทคโนโลยีในด้านนี้ก็ได้รับเงินทุนสนับสนุนและพัฒนาอย่างเร็ว สำหรับกลุ่มชนที่มีรายได้ขนาดปานกลางที่กำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้นในจีน พวกเขาจะให้ความสำคัญต่ออากาศที่สะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และจะค่อยๆ ขยายสู่ทั่วทั้งสังคม

9.ชาวจีนกว่า 100 ล้านคนเป็นกลุ่มชนชั้นกลางในเมือง

การที่จีนพัฒนาขึ้นเป็นประเทศใหญ่ด้านเศรษฐกิจของโลก ทำให้สินทรัพย์ของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ธนาคารสินเชื่อสวิสเซอร์แลนด์ มีการคำนวณว่า จนถึงปี 2016 ชาวจีนกว่า 100 ล้านคนเป็นกลุ่มชนชั้นที่มีรายได้ระดับปานกลาง ยอดสินทรัพย์เกินกว่า 7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจำนวนนี้มากกว่าสินทรัพย์โดยรวมของกลุ่มชนชั้นกลางในสามประเทศที่พัฒนาของตะวันตก ได้แก่ฝรั่งเศส เยอรมนีและอังกฤษ

ปี 2017 นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศมีประมาณ 130 ล้านคน มีการจับจ่ายซื้อของในต่างประเทศเกินกว่า 115,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นักท่องเที่ยวจีนไปไทยเกือบเป็น 10 ล้านคน สร้างรายได้การท่องเที่ยวให้กับไทยประมาณ 520,000 ล้านบาท

10.จีนมีแผนที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะยาวรวม 30,000 กิโลเมตร ก่อนปี 2020

40 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนทุ่มเทกำลังและเงินทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางรถไฟความเร็วสูง ท่าเรือ สะพาน อุโมงค์ ทางด่วนและรถไฟใต้ดิน ทั้งนี้กลายเป็นหนึ่งของกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการสร้างความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของจีน และรถไฟความเร็วสูงมีบทบาทสำคัญมาก ทำให้การเดินทางในประเทศที่กว้างใหญ่นี้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์นิวไฮเทคสำหรับทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ

ทุกวันนี้ สถานีรถไฟสำคัญของจีนมีผู้โดยสารจำนวนมหาศาล เครือข่ายการรถไฟของจีนมีระยะยาวรวมกว่า 120,000 กิโลเมตร

11.ปี 2017 จีนมีนักศึกษาเกินกว่า 26 ล้านคน

เมือปี 2014 จีนมีนักศึกษาประมาณ 14 ล้านคน ช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่า สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง ทำให้เกิดกลุ่มชนชั้น ที่มีรายได้ระดับปานกลาง นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวของชนชั้นนี้ เพราะชาวจีนให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก พ่อแม่และปู่ย่าตายายล้วนยอมที่จะลงทุนให้ลูกหลานได้รับการศึกษาระดับสูง

นอกจากนั้น การแย่งชิงโอกาสการมีงานทำในจีนก็นับวันยากมากยิ่งขึ้น หอการค้าเยอรมนีประกาศผลพิจารณาว่า ปี 2015 มีนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว 7.5% ไม่สามารถหางานทำได้ ส่วนวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือวิศวกรรมและการบริหาร ทั้งนี้ก็เนื่องการรัฐบาลจีนได้ประกาศยุทธศาสตร์ "เมดอินไชนา 2025" โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้จีนขยับขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลก ดังนั้น วิชาชีพเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคงจะมีอนาคตที่ยาวไกล

(Bo/Lin)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ตอบคำถามออนไลน์
ทบทวนรายการน่าสนใจ
ภาพยอดฮิต
เว็บไซต์ึเพื่อนซีอาร์ไอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Play Stop
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040